İçeriğe geç

İngilizcedeki Tüm Zamanlar Konu Anlatımı (Tenses)

İngilizcedeki tüm zamanlar konu anlatımı dersinde size İngilizce cümleleri anlamanız için gereken tüm İngilizce zamanları yani tensleri (tenses) anlatacağım. İlk önce tüm İngilizce zamanlara genel olarak bakıp daha sonra detaylara geçeceğiz. Her bir İngilizce zaman için size pratik ve basit örnekler verip bu tensleri anlamanıza yardımcı olacağım.

Bu dersi baştan sona dikkatli bir şekilde okuyup not aldığınızda size yıllarca anlatılamayan, bir türlü anlamadığınızı düşündüğünüz tenses yani İngilizce zamanlar konusunu anlayacağınıza inanıyorum 

(İngilizce zamanlar yerine tenses veya tensler de denebiliyor. Hepsi ile kastedilen şey aynı)

İngilizce zamanları neden öğrenemiyoruz?

 1. Türkiyede İngilizce zamanları öğrenememenin en temel sebeplerinden birisi konunun çok abartılması. İngilizcede yüzlerce konu varken pek çok İngilizce sınıfında sanki zamanlardan daha zor konu yokmuş gibi her sene sil baştan aynı şeyler anlatılıyor.
 2. İkinci temel sorun ise konuların bir türlü bir bütün olarak gösterilmemesi. İngilizcede 10+ zaman var. Çoğu zaman tüm konular öğrencilere gösterilmiyor ve öğrenciler genel resmi görmedikleri için konuyu zihinlerinde oturtamıyor.
 3. Öğrencilere dil bilinci verilmiyor. Öğrenci İngilizceyi Türkçe üzerinden öğrenebileceğini sanıyor. İngilizcede öğrendiği her şeyi Türkçeye eşleştirmeye çalışıyor. Eşleşmeyince kafası karışıyor. Bu sebeple perfect zamanlar ve he/she/it gibi ayrımlar zor oturuyor.

Öğrenemiyorsanız Kendinize Kızmayın

Açıkçası çoğu insanın tabi olduğu İngilizce eğitimi ile zamanlar gibi basit bir konuyu bile anlamak olay oluyor. Çoğu şey ya çok karmaşık ya da çok düzensiz şekilde anlatıldığı için öğrenciler konunun içinde kayboluyor. Bazen birkaç yıl İngilizce kursuna gitmiş öğrencilerle çalışıyorum. Bakıyorum hala daha temel şeyleri öğrenememiş. Oturup o öğrencinin bir yılda zar zor anladığı zamanlar konusunu birkaç derste bitiriyoruz. Sonra öğrenci şaşırıyor. Hocam ne kolaymış, öyle de karışık değilmiş aslında diye. Şimdi bu derste kendi öğrencilerime gösterdiğim şekilde İngilizce zamanlar konusunu size adım adım pratik bir şekilde anlatacağım. Sizin için bu dersi gecenin 01:15’inde hazırlıyorum. Diyorum ki bu kanayan yarayı çözelim. Vakti geldi de geçiyor.

Hadi başlayalım!

İngilizcedeki Tüm Zamanlar


İngilizcedeki tüm zamanları 6 temel kategoride ele almamız mümkün. Genel tablo aşağıdaki gibi.

 • Geçmişle ilgili zamanlar
 • Geçmişten günümüze uzanan zamanlar
 • Şimdiki zaman
 • Gelecekle ilgili zamanlar
 • Geçmişten geleceğe uzanan zamanlar
 • Geniş zaman

Şimdi bu kategorilerde yer alan zamanları tek tek detaylandıralım. Zamanların isimlerinden ziyade ne işe yaradıklarını, hangi bağlamlarda kullanıldıklarını ve birbirleriyle ilişkilerini anlamamız gerekiyor.

İngilizcedeki Tüm Zamanların Detayları (Tenses)

Şimdi tüm bu kategoriler altında yer alan İngilizce zamanları tek tek yazalım. Bunların farklarını ve detaylarını bir sonraki bölümde inceleyeceğiz.

Geçmişle ilgili İngilizce zamanlar

Aşağıda yer alan İngilizce zamanlar, geçmişte olup bitmiş bugünle alakası olmayan olay ve durumları anlatırken kullanılır. Mesela iki gün önce yağmur yağdı ya da yağıyordu. Oldu bitti. Bu gibi durumlarda bu bölümdeki zamanlar kullanılır.

 • Past Simple
 • Past Continuous
 • Past Perfect
 • Past Perfect Continuous

Geçmişten günümüze uzanan İngilizce zamanlar

Bu bölümdeki İngilizce tensler geçmişte başlayıp şu ana kadar devam eden ya da daha yeni biten olayları anlatırken kullanılır. Mesela iki saat önce yağmur başladı ve hala devam ediyor. Böyle bir durumda bu bölümdeki zamanları kullanırız.

 • Present Perfect
 • Present Perfect Continuous

İngilizce Şimdiki zaman

Adı üstünde şu an gerçekleşen olaylar için kullanılır. Mesela ben şimdi ödev yapıyorum deseydim bu zamanı kullanırdım.

 • Present Continuous

Gelecekle ilgili İngilizce zamanlar

Bu bölümdeki zamanlar gelecekle ilgili durum ve eylemleri ifade eder. Mesela “tatile gideceğiz” tarzı bir cümle için bu zamanları kullanırız. Peki aynı iş için neden 3 tane zaman var. Aslında tam olarak aynı değiller. Genel olarak anlamları aynı ama aralarında detay farkları var. Aşağıda örnek cümleler bölümünde bu konuyu ele alacağız.

 • Will
 • Be Going To
 • Future Continuous

Geçmişten geleceğe uzanan İngilizce zamanlar

Bu bölümdeki zamanlar geçmişten geleceğe uzanan cümlelerde kullanılır. Peki bu demek yahu? Basit, hemen anlatayım. Mesela “2030 yılı itibariyle 50 yıldır İstanbulda yaşıyor olacağım” tarzı bir cümle. Olay geçmişte başlamış, cümlede geçmişteki bir nokta referans alınarak gelecekteki bir olaydan bahsedilmiş.

 • Future Perfect
 • Future Perfect Continuous

İngilizce Geniş zaman

Adı üstünde geniş zaman. Türkçedekine çok benziyor. Mesela “güneş doğudan doğar” tarzı bir cümlede geniş zaman kullanılır.

 • Present Simple

İngilizce Zamanların Anlaşılmaması ile İlgili 2 Sık Görülen Sorun

Yukarıda belirtmiştim İngilizce zamanların Türkçede anlaşılmamasının sebeplerinden birisi onları birebir Türkçe ile eşleştirmeye çalışmak. İngilizce ve Türkçeyi birer üzüm türü olarak düşünün. İkisi de üzüm ama belki biri siyah, biri beyaz, biri çekirdekli, biri çekirdeksiz. Öz itibari ile birbirlerine çok benziyorlar ama çok farklı oldukları yönler de var.

Şimdi 2 tane sık yapılan hataya bakalım.

Seni Seviyorum Hatası

İngilizcede bir insan diğerini sevince “I love you” diyor, Türkçede ise “Seni seviyorum”. Kelimeler aynı olsa da arada ciddi bir fark var. İngilizcede bu cümle geniş zamanla yani present simple ile kuruluyor, Türkçede ise şimdiki zamanla. Bu niye böyle. Öyle işte. Dilde her şeyin mantıklı bir açıklaması yok. Tarih, kültür, bilinen ve bilinmeyen pek çok faktör dilleri yüzyıllarca yıl süren yolculuklarında değiştiriyor. Şimdi biz bu iki cümleye bakıp biri doğru ya da biri yanlış diyemeyiz. O dilde doğru olan o. Biri siyah üzüm biri beyaz üzüm. İkisi de güzel. İkisi de doğru.

Peki bu hataları nasıl aşıyoruz? Bu hataları her dili kendi bağlamında değerlendirerek, o dilde çokça okuma yaparak aşıyoruz

Perfect Belası (Olmak ya da Olmamak)

Perfect belası dediğime bakmayın ben severim ama ben present perfect tens’i severim ama bu çoğu öğrencinin kafasını karıştırıyor çünkü Türkçede direk zaman olarak bir karşılığı yok. Öğrenci diyor ki geçmiş zaman olunca -idi, -imiş ekliyoruz, şimdiki zaman olunca -iyor ekliyoruz Türkçede. İngilizcede geçmiş zamanda -ed ekliyoruz ya da fiilin ikinci halini kullanıyoruz, şimdiki zamanda ise -ing geliyor fiile. Yani kabaca kurallar var ama present perfect ile Türkçede birebir eşleşen bir zaman yok.

Peki Türkçede present perfect ile eşleşen zaman olmaması Türkçede böyle bir anlam yok mu demek? Hayır, aslında Türkçede de var ama adı konulmamış. Mesela şu cümleye bakalım. It has rained for 2 days. Yani iki gün boyunca yağmur yağdı. 2 gün önce başlamıştı, 2 gün boyunca yağdı, büyük ihtimalle kısa bir süre önce bitti. Biz Türkçede “2 gün boyunca yağmur yağdı” derken adına perfect demiyoruz ama bizim de kastettiğimiz geçmişte başlayıp şu ana kadar devam eden bir olay. Bir şeyin adının olmaması ya da birebir aynısının olmaması onun bizim dilimizde olmadığı anlamına gelmiyor.

İngilizce Tüm Zamanlar ile İlgili Örnek Cümleler

Şimdi sırayla aşağıdaki İngilizce zamanların her biri ile ilgili bir tane örnek cümle yazıp açıklayacağım. İşleri basit tutmak adına “evi temizledim” tarzı bir cümleyi tüm tenseler ile yazacağım.

 • I cleaned the house. — Past Simple — Evi temizledim
 • I was cleaning the house. — Past Continuous — Evi temizliyordum
 • I had cleaned the house. — Past Perfect — Evi temizlemiştim
 • I had been cleaning the house. — Past Perfect Continuous — Evi temizliyordum
 • I have cleaned the house. — Present Perfect — Evi temizledim
 • I have been cleaning the house. — Present Perfect Continuous — Evi temizliyordum
 • I am cleaning the house. — Present Continuous — Evi temizliyorum
 • I will clean the house. — Will — Evi temizleyeceğim
 • I am going to clean the house. — Be Going To — Evi temizleyeceğim
 • I will be cleaning the house. — Future Continuous — Evi temizliyor olacağım
 • I will have cleaned the house. — Future Perfect — Evi temizlemiş olacağım
 • I will have been cleaning the house. — Future Perfect Continuous — Evi temizliyor olacağım
 • I clean the house — Present Simple — Evi temizlerim

İngilizce zamanlarla ilgili sıkıntılar Türkçeye çevrildiğinde başlıyor. Eğer siz bunları Türkçe üzerinden öğreniyorsanız, baktığınızda bazılarının çevirisi aynı ama bunlar aynı mı? Kesinlikle hayır. Mesela will ve be going to çevirileri ile past simple ve present perfect çevirileri aynı. Buna benzer birkaç vaka daha var. İşte Türk öğrenciler burada kayboluyor. Diyor ki bunlar aynı, nasıl ayırt edeceğim? Farkları ne? Ya da niye aynı işe yarayan birden fazla tense var? Ama iş öyle değil. Bu zamanların hepsi birbirinden farklı. Şimdi bunların kendi içlerindeki farklarını tek tek inceleyelim. En baştan en sona doğru adım adım gideceğim. Kemerlerinizi bağlayın 🙂

İngilizce Zamanların Farkları

Bu bölümde birbirine karıştırılan İngilizce zamanları ve bunları nasıl ayırt edilebileceğini örneklerle size göstereceğim.

Past Perfect, Past Perfect Continuous ve Past Simple, Past Continuous Farkı

Hemen çok önemli bir bilgi ile başlayalım. Past Perfect ya da Past Perfect Continuous kendi başlarına kullanılmazlar. Bunların normalde kullanılabilmesi için yanlarında bir Past Simple gerekir. Yani bu iki zaman geçmişte başka bir olaydan önce olan olayları anlatır. Mesela “Dışarı çıkmadan önce evi temizledim” cümlesinde 2 eylem var. Biri dışarı çıkmak diğeri evi temizlemek. Önce ev temizleniyor sonra dışarı çıkılıyor. Bunu İngilizce yazacak olursak “I had cleaned the house before I left home” diye yazarız.

Past Perfect ve Past Perfect Continuous İngilizcede çok az kullanılan zamanlar. Çoğu zaman insanlar bunları kullanmak yerine her şeyi Past Simple ve Past Continuous ile anlatır. Özel olarak şundan önce şunu yapmıştım vurgusu için Past Perfect ve Past Perfect Continuous kullanılabilir.

Present Perfect, Present Perfect Continuous ve Past Simple, Past Continuous Farkı

Bunlar da kağıt üstünde birbirine benzeyen ama aslında çok farklı olan zamanlar. Present Perfect ve Present Perfect Continuous geçmişte başlayıp bu ana kadar devam eden ya da yeni biten olayları anlatır. Past Simple ve Past Continuous ise geçmişte başlayıp geçmişte biten olayları anlatır.

Şimdi şu cümlelere detaylıca bakalım.

 • I cleaned the house. — Past Simple — Evi temizledim
 • I have cleaned the house. — Present Perfect — Evi temizledim
 • I was cleaning the house. — Past Continuous — Evi temizliyordum
 • I have been cleaning the house. — Present Perfect Continuous — Evi temizliyordum

I cleaned the house ve I have cleaned the house aslında çok farklı. İlk cümlede evi temizledim diyor, belki dün belki geçen hafta belki geçen yıl. Olmuş bitmiş çoktan. Diğerinde ise evi temizledim. Daha yeni bitti anlamı var. Yani ciddi bir anlam farkı var.

I was cleaning the house ve I have been cleaning the house cümlelerinde de durum aynı. İlkinde evi temizliyordum, belki dün, belki 1 saat önce belki bir yıl önce ama ikincide daha temizleme işi daha yeni bitti ya da belki hala daha devam ediyor.

Will ve Be Going To Farkı

Bu da kafa karıştıran ama aslında çok basit bir ayrım.

 • I will clean the house. — Will — Evi temizleyeceğim
 • I am going to clean the house. — Be Going To — Evi temizleyeceğim

Bu 2 cümleyi ayıran şey planlı ve kesin olma. Will, spontane gelişen, çok planlı olmayan, kesin olmayan olayları anlatır. Be going to ise daha kesin ve planlı olayları anlatır. Yani ilk cümlede temizleyeceğim derken bir ara temizleriz esnekliği var. İkinci cümlede ise temizleyeceğim diyen kişinin belli bir planı, niyeti, programı var.

Future Continuous ve  Future Perfect Continuous Farkı

Çevirilerine bakınca benzer görünen ama alakasız olan bir diğer grup da bu. Future Continuous şu saatte şunu yapıyor olacağım anlamı verir. Mesela aşağıdaki ilk cümleye bakarsak mesela bu akşam 9’da evi temizliyor olacağım tarzı bir anlam çıkar. Ama Future Perfect Continuous olunca geçmişten geleceğe bir bağlantı olur ve bambaşka bir anlam oluşur. Mesela ikinci cümle şöyle bir bağlamda olabilir. Saat 14’te temizlik yapmaya başladım. Şu an saat 17. Saat 19 olduğunda 5 saattir evi temizliyor olacağım. Yani ilk cümleden epey farklı.

 • I will be cleaning the house. — Future Continuous — Evi temizliyor olacağım
 • I will have been cleaning the house. — Future Perfect Continuous — Evi temizliyor olacağım

İngilizce Zamanlarla İlgili İpuçları

Continuous ve Perfect Kelimeleri

 • Bir zaman adının içinde continuous geçiyorsa o zaman ile cümle yazarken fiile -ing eki gelir.
 • Bir zaman adının içinde perfect geçiyorsa, o zamanda have, has, had yardımcı fiil olur, fiil ya üçüncü halde çekilir ya da -ing alır.

Mesela Present Perfect Continuosu adına bakarsak bu zamanda have, has, had gibi bir şey olmalı ve de continuous olduğu için fiilde -ing olmalı. Bakın aşağıdaki cümlede hepsi var.

I have been cleaning the house.

Past Perfect ve Present Perfect

Adlarında perfect olması sizi şaşırtmasın. Bunların birbiriyle uzaktan yakında alakası yok. İlki geçmişte bir olaydan önce gerçekleşen başka bir olayı anlatır. Mesela sokağa çıkmadan önce şemsiyemi aldım cümlesinde şemsiyemi aldım kısmı.

Present Perfect’te ise geçmişte başlayıp şu ana kadar uzanan bir olay anlatılır.

İngilizce Tüm Zamanlarla İlgili Kurallar, Örnekler & Açıklamalar

Bu derste öncelikli amacım size tüm İngilizce zamanların mantığı ve farklarını göstermekti. Bunu yaptık, ayrıca yine örnekler üzerinden bu zamanlar arasındaki farkları ve benzerlikleri işledik. Böylece konunun genel hatlarını öğrendik. Öğrenmenin başarılı olabilmesi için hem genel resmi bilmek hem de özel detayları öğrenmek gerekiyor. Biz ilk aşamayı tamamladık. Şimdi görevimiz her bir İngilizce zaman ile ilgili kuralları, detayları, açıklamaları inceleyip çok sayıda örnek analiz ederek detaylara da hakim olmak.

Daha tüm zamanlarla ilgili detaylı açıklamaları tamamlayamadım ama en kısa sürede tamamlamayı planlıyorum. Aşağıdaki konu başlıklarından hazır olanlara tıklayıp o zamanla ilgili detaylı örnek ve kurallara ulaşabilirsiniz.

İngilizce Gramer Dersleri & Notları

İngilizce gramer dersleri sayfasında en önemli gramer konularının listesini ve bu konularla ilgili İngilizce gramer notlarını bulabilirsiniz.

İngilizce Zamanlarla İlgili Sorularınız mı Var?

Bu dersi hazırlarken her şeyi mümkün olduğunca detaylandırmaya ve aklıma gelen tüm farkları ve önemli noktaları anlatmaya çalıştım. Ama cevabını merak ettiğiniz ve burada bulamadığınız bir nokta varsa aşağıda yorumlar kısmından yazıp sorun. Fırsat bulursam sorunuzu ben cevaplarım ya da yorumunuzu gören bir başka okurumuz sorunuzu cevaplayabilir.

Paylaşın, Değişime Katkı Sağlayın

destekİngilizce zamanlar konusu bence kanayan bir yara. O sebeple de bu dersi hazırlamaya, bildiğim tüm detayları ve incelikleri anlatmaya karar verdim. Millet uzaya araç gönderirken, İngilizce romanlar, ders kitapları, filmler, yazılımlar hazırlarken, bizim bu tensler aşamasını artık geçmemiz lazım. Cidden! Yazması benden paylaşması sizden. Bu derse ihtiyacı olan ya da bu dersten ciddi manada fayda sağlayabilecek olan yüz binlerce insan var. Paylaşın, anlatın; dönüşümde ve değişimde sizin de katkınız olsun.

Selamlar.

 

Son Kez İngilizce

İster TOEFL, IELTS, YDS veya Proficiency için isterseniz de reading, writing, listening ve speaking için çalışın. Hüseyin Demirtaş ile İngilizce e-posta bülteni size İngilizce öğrenmede bilinç ve başarı getirecek kaynaklar sunuyor.

 


Konular: ingilizcedeki tüm zamanlar, ingilizcedeki tüm tensler, ingilizce zamanlar, ingilizce tenses, ingilizce zaman örnekleri, ingilizce tense örnekleri

“İngilizcedeki Tüm Zamanlar Konu Anlatımı (Tenses)” hakkında 79 yorum

 1. Merhabalar sevgili hocam! Bu uzun zamandır beklediğim, sizden gelmesini umduğum bir konuydu. Emeğinize sağlık. Siz ve sizin gibiler var oldukça biz daha çok işler basaririz. İngilizce yolculumdaki en güzel rehber, yoldaş ve klavuz olduğunuz için sonsuz teşekkürler!!!

   1. Merhaba sevgili hocam! Hazirladiginiz kiymetli bilgilerinizin bana faydasi çok ama çok dokundu.Ingilizceyi çok iyi anlatmayi başarmişsiniz.Size sonsuz teşşekürlerimi sunarim sevgili hocam!!!

   2. hocam merhabalar, videolarınız çok faydalı. Emeklerinize sağlık. dinleyip ödevlerimi de yapıyorum. Yalnız alıştırma yapabileceğim kaynağa ihtiyacım var. Yönlendirirseniz çok memnun olurum.

    1. Hüseyin Demirtaş

     Herhangi bir gramer kitabı yardımcı olur ya da online bir gramer test bankası olabilir. Biz genelde kendi öğrencilerimizle kitaplardaki testleri çözüyoruz.

   3. Sabahattin ORDUSEVEN

    Saygıdeğer; Asil Kardeşim ve Hocam.
    Hayata çağdaş pozitif ve ahlakçı bakışınız Ülkemizde yavaş yavaş yitirdiğimiz değer yargılarına ve Adam gibi Adam olmayı düşündürdüğünüz için TEŞEKKÜR ederim.
    İngilizce zamanlar Ortaokuldan Üniversite son sınıfına kadar Her derste destan mışçasına okutulur,ezberletilir ve sonuçta kocaman bir hiç olarak aynı yerine ve önemine geri döner…
    Kıymetli notlarınızı özenle okuyup,özümseyip öğrendikçe sizlere dua edeceğim,efendim…
    Saygı ve Sevgilerimle,
    Sabahattin ORDUSEVEN;

    1. Hüseyin Demirtaş

     Merhaba Sabahattin Bey, yorumlarınız için teşekkür ederim. Mış gibi değil doğru şekilde yapmaya ülkece çok ihtiyacımız var. Selamlar.

   4. Merhaba hocam, emeğinize sağlık. Allah size sağlık versin. Güzel çalışma olmuş. Ben English Grammar Inside and Out kitabını aldım. Güzel kitaba benziyor ama sizin bu pratik anlatiminizdan sonra kitaptan şüphe etmeye başladım 🙂 Yeni başliycam ama bu kitapta Tenseler konusu çok detaylandirilmis. Bana nasıl bir yol önerirsiniz? Teşekkürler saygilar hocam

   5. Çigdem Hoşceylan

    Gerçekten çok yararlı bir konu üzerine emek verip bize bu denli fayda sağladığınız İçin sonsuz teşekkürler. Birçok kaynaktan ders çalışıyorum ama en yararlı ve etkili öğrenmeyi sizin çalışmalarınız ile gerçekleştiriyorum.İyiki varsınız.Başarılarınızın devamını diliyorum…

   6. Yazılarınızdan çok çok faydalanıyorum, 68 yaşında emekli matematik öğretmeniyim. Öğrenciliğimden beri ingilizce öğrenme merakım bitmedi. Hafızamı canlı tutmak için kelime ezber çalışması yapıyorum, unuttuğum yada yanlış öğrendiğim gramer bilgileri için de sık sık sizi takip ediyorum. İngilizce dinlerken özne+fiil+ nesne formatındaki cümleleri rahatlıkla anlıyorum. Ancak kompleks cümlelerde anlamını kaçırıyorum. Relative Clauses ve
    Adjective Clauses cümleleri dinlerken. Özne, fiil ve nesne birbirine karışıyor. Web de bu konuda bir açıklamanız varsa linkini kaçırmış olabilirim, bildirirseniz sevinirim.
    Saygılar.

   7. Emeginiz ve yardımınız için teşekkürler ederiz, Allah emeğinizin ecrini versin.Bu paylaştığıniz cok yararli yazı ingilizce öğretmenliği bölümünde bulunan, yahut bu dili öğretecek insanlar insanların öncelikle okuması gereken bir yazı.Ogretme iddiasında bulunanlarin çoğu ( okullardaki öğretmenler, kurslardaki egitmenler, müfredatı hazirlayanlar..) ogrencilerin yillarini çalıyorlar kabaca veya dürüstçe soylemek gerekirse.
    Elbette teknolojinin zararları çok ama yararları da çok.Sonucta Boğaziçi üniversitesi nden belki de normalde hic erisemeyecegimiz bir hocanin dersine katılmış oluyoruz.Cok ozel hissettidiniz.Selametle.

   8. Merhabalar ben ingilizce mülakat için hazırlanıyorum grammer altyapım var ama hatasız ve profesyonelce konuşmam gerekiyor ne önerirsiniz?

    1. Hüseyin Demirtaş

     Açıkçası gramer altyapısı hatasız ve profesyonelce konuşmak için tek başına yeterli değil. Hatasız ve profesyonelce İngilizce konuşmak için gerekenler: iyi bir gramer, geniş bir kelime ve ifade dağarcığı, İngilizce seslere ve telaffuzlara hakim olmak, konuşacağınız konuya hakim olmak, cümle kurma becerisi ve özgüven. Bunların hepsi birleşince ideal sonuç ortaya çıkıyor. Hangileri eksikse onları iyileştirmeye çalışın

   9. Gerçketen muhteşem bir yazı olmuş ellerinize sağlık. Ben de okuldaki inanılmaz zaman israfından dolayı okulu bıraktım ve bir kere bile pişman olmadım :). Evde, kendi başıma yabancı diller çalışıyorum. Sitenizin ve derslerinizin çok büyük faydası oluyor, çok teşekkür ederim.

    1. Hüseyin Demirtaş

     Klasik eğitim sistemleri hızlı ve etkili öğretmekten ziyade yılı doldurmaya odaklanmış gibi geliyor bana. Rica ederim.

   10. Hocam Merhaba,

    Google translate’e I have been cleaning house yazdığımızda çeviri olarak evi temizliyorum olarak karşımıza çıkıyor. Google da mı sorun var?

   11. Hocam tüm gramer konularını bu şekilde (en etkiliö öz ve kısa şekliyle yani) siteye almayı düşünüyor musunuz?

   12. Evi temizleye temizleye bi hal olduk???Ama bilgiler çok net..Teşekkür ederim.Sonunun bir türlü gelmemesi beni korkutmuş olsa da

    1. Hüseyin Demirtaş

     Bu İngilizcede bir zaman değil yapı olarak var. Used to yapısı. Mesela “I used to smoke” eskiden sigara içerdim artık içmiyorum demek.

   13. Huseyin Bey merhaba,

    Bir Ingilizce ogretmeni olarak anlatiminizi sade ve guzel buldum. Yalnizca Future Perf. Cont. cevirinize katilmiyorum. “Yapiyor olmus olacagim” cevirisinin daha uygun oldugunu dusunuyorum. I will have been working on this novel for 5 years by 2020 dedigimizde, 2020 yilinda 5 senedir bu roman ustunde calisiyor olmus olacagim diye cevrilmelidir. Gelecek zamanla gecmis arasinda bir kopru kurulurken surec vurgulanir zira. Bir okuldasiniz olarak nacizane fikrim.
    Sevgiler.

    1. Hüseyin Demirtaş

     Merhaba yorumunuz için teşekkür ederim. Özellikle İngilizce zamanlar Türkçe ile birebir eşleşmediği için bağlama bağlı olarak biçimsel ufak tefek çeviri farkları oluyor. Ben sürece hem bir öğretmen hem bir çevirmen olarak yaklaştığım için Türkçe çevirileri bu arkaplana göre değerlendiriyorum. Metindeki örnekte özel olarak bir zaman ibaresi olmadığı için öyle çevrildi ancak sizin verdiğiniz örnekteki gibi açık bir zaman ibaresi/vurgusu olsaydı o zaman ben de sizin çevirinizdekine benzer bir yaklaşım izlerdim.

   14. Merhaba Hüseyin Bey,

    Değerli açıklamalarınız için çok teşekkür ederim. Açık konuşmak gerekirse ingilizce bildiğimi söyleyemem. İngilizce öğretmeni veya uzmanı da değilim. Sadece ana dili türkçe olan birisiyim ve anlattığınız kısıma bir önermede bulunmak istiyorum. Özellikle tüm tensler için evi temizleme cümlesi örneği verirken kullandığınız türkçe çeviride bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. Aslında bu eksiklik genel olarak tüm ingilizce öğretim kanallarında mevcut. Bu eksiklik sonucu ilgili tensin türkçe de karşılığı yokmuş anlamı meydana çıkıyor. Bunu sakın bir eleştiri olarak düşünmeyin, sadece bu güzel açıklamalarınıza farklı bir açıdan baktığım şeklinde yorumlayabilirsiniz. Meramımı bir kaç örnekle anlatmaya çalışacağım.

    Aslında günlük hayatta farketmeden kullandığımız bir yapıya sahibiz Türkçede. Ve bence bu yapıyı kullanırsak eğer ingilizcede tam olarak karşılığı bulunmuyor denilen bazı tensleri daha rahat çözümleyebiliriz diye düşünüyorum. Şöyle ki;
    – gitmekteyim, gelmekteyim, temizlemekteyim…
    – gitmekteydim, gelmekteydim, temizlemekteydim…
    – gitmekte olacağım, gelmekte olacağım, temizlemekte olacağım…
    Fiillerinin -eyim, -eydim, -te olacağım eklerini almasıyla birlikte Türkçede karşılığı yok denilen en az 3 zamanın tam olarak verilmek istenilen anlamı cümleye kazandırdığını düşünüyorum.

    Örnekler:
    – I had been cleaning the house. (Evi temizlemekteydim (ki)…) (Geçmişte başlamış ve devam etmiş ve ardından başka bir olay olmuş anlamı veriyor ve evi temizliyordum anlamından farklılaşıyor)

    – I have been cleaning the house. (Evi temizlemekteyim.) (Geçmişte başlamış ve şu anda da devam ediyor anlamı veriyor ve bu kullanımla evi temizliyorum anlamından uzaklaşıyor)

    – I will have been cleaning the house. (Evi temizlemekte olacağım.) (Gelecekte başlayacak ve gelecekte devam edecek anlamını tam olarak karşılıyor olacak bir anlam ifade ediyor)

    Yani anlatmak istediğim aslında çok net olarak görülebilir. I have been cleaning the house cümlesine yaptığımız anlam yüklemesini eğer evi temizliyorum ya da evi temizliyordum (google) şeklinde bir çeviri ile yaparsak bu tensin Türkçe de karşılığı yokmuş deriz. Ancak bu cümleyi evi temizlemekteyim şeklinde çevirirsek görürüz ki tam olarak Türkçede karşılığı vardır sonucunu elde ederiz. Çünkü bu cümle geçmişte başlamış ve halen devam eden bir eylemi tam olarak ifade eder.

    Sadece bu güzel anlatımınıza kendimce bir katkıda bulunmak istedim. Çalışmalarınızda başarılar dilerim.

    Saygılarımla

    1. Hüseyin Demirtaş

     Merhaba Hakan Bey, teşekkür ederim yorumlarınız için. Bazı yapılarda -makta -mekte demek mümkün ama Türkçe ve İngilizcedeki fark perfect yapılar İngilizcede çok yaygınken Türkçede -mekta -makta ekleri yaygın değil. Yani teknik olarak bir eşleşme sağlansa bile kullanım yaygınlığı açısından bir paralellik söz konusu değil.

   15. Mehaba Hüseyin bey,öncelikle elinize emeğinize sağlık. Sizi yeni buldum diyebilirim. Biraz geç de olsa dil öğrenme kararı aldım evde öğrenme ile ilgili araştırmalar yaparken sizin videolarınızı buldum 1 hafta sorularıma cevap bulabileceğim tüm anlatımlarınızı dinledim. Karar verdim tarihimi attım ve gramerden başladım.sorum şu kitap öneriler bölümünüde okudum, anladığım kadarıyla sizin derslerinizi takip ederken örnek ve pratiklik için bir kitap takip etmem gerekli mi?

    1. Hüseyin Demirtaş

     Merhaba Fatma Hanım açıkçası bu konuya göre değişir. Bazı konularda direk video ya da dijital kaynaklar yeterliyken bazı konularda kitaplar daha etkili olabiliyor. Mesela grameri toplu halde bir kitaptan derli toplu çalışmak pek çok öğrenci için daha hızlı bir çözüm.

   16. Hatırımda kalan sadece bir hocam bize ingilizceyi kolay ve yapabileceğimize inandıracak şekilde gösterip,öğrenmemiz için çaba harcamıştı.şimdi sizin yazınızı görünce aklıma İsrafil hocam geldi.işini iyi yapıp ülkemizin gelişmesi için çabalayanlara sonsuz teşekkürler.Allah hepinizden razı olsun.Öğretmen adayı olarak bende bunun için çabalayacağım.

   17. Merhaba..ben evlenip kanadaya yerleştim daha 2 aydır burdayım daha öncesinde turkiyede üniversite mezunuyum ama hiç ing bilmiyorum gözümde o kadar buyuttumki bir türlü öğrenemedim ama gercekten sıfırim alfabeyi bile bilmiyorum..şimdi kanadada bi dil okuluna yazıldım bir haftadır gidiyorum en alt sınıftan başladım sınıftakiler level2 deler 3,4 yıldır gelen varmis ve onlar baya anlıyorlar konuşabiliyorlar öğretmenle..ben ise hiç anlamıyorum öğretmen bi metin dagitiyo okuyoruz anlamaya çalışıyolar sonra önün üstünden sorular sorup konuşma yaptırıyo..bende anca şimdilik kelimelerin anlamlarini yazıyorum kelimeleri telaffuz etmeye çalışıyorum size sorun şu ben napiyim nasil bi yol izliyim devam ediyimmi yoksa kendim evdemi çalışıyım zamanla bende öğrenebilir miyim onlar gibi…teşekkür ediyorum iyi günler…

    1. Hüseyin Demirtaş

     Merhaba Eda Hanım, eğer sınıfın seviyesi sizden çok ileride ise bu bir süre sonra motivasyonunuzu kırabilir. Bilmediğiniz tüm konularla ilgili sizin araştırma yapıp kendi başınıza çalışmanız lazım. Okul bana öğretsin diye beklerseniz çok beklersiniz. Okul sizin için güzel bir pratik ortamı olur ama öğrenmenin çoğu sizin kendi başınıza evinizde ya da bir çalışma ortamında yoğun çalışmanıza bağlı. Hızlıca temel grameri öğrenin sonra da bol bol kelime çalışın. Kelime çalışmayı da listenaminute gibi basit parçalar olan siteler üzerinden yapabilirsiniz.

   18. Bütün dualarımız sizinle, bana bir harf öğretenin kirk yıl kölesi olurum un tam karşılığı bu olmalı, hocam var olun siz

   19. Hocam sınavda zamanın yerini boşluk bırakıp
    Present perfect mi? Ya da present perfect continuous mu? Gelecek diye soruyor bununla ilgili YouTube kanalınızdan video yayınlayabilir misiniz 5 gün sonra profıency sınavım var acil cevaplarsanız sevinirim.

   20. Merhabalar. Öncelikle verdiğiniz bu emekler için size teşekkür etmek istiyorum. Konu anlatımlarınız sade ve işe yarar.Gayet anlaşılır.
    Yalnız müsadenizle sizden bir ricam var.Videoda birkaç haftaya yayınlarım demiştiniz eksik konu anlatımlarını ama üzerinden altı ay geçmiş olmasına rağmen hala gelmedi.Onları da yayınlarsanız buradan çalışanlar olarak çok mutlu olacağız.
    Eksik olan konular:
    *İngilizce Present Perfect Konu Anlatımı
    *İngilizce Present Perfect Continuous Konu Anlatımı
    *İngilizce Present Continuous Konu Anlatımı
    *İngilizce Future Continuous Konu Anlatımı
    *İngilizce Future Perfect Konu Anlatımı
    *İngilizce Future Perfect Continuous Konu Anlatımı

    Yayınlamanızı dört gözle bekliyoruz.Yeniden teşekkür eder,kolaylıklar dilerim.

   21. Hocam öncelikle Allah sizden razı olsun..
    Acaba İngilizce zamanlar konu anlatımının hepsi ortalama ne zamana tamamlanır ?
    Hepsini sizin sitenizden öğreniyorum çok temiz bir anlatımınız var.

   22. Ellerinize saglik Hocam,
    Harika bi calisma. Cok tesekkur ederim.
    Bir istirhamim olacak;
    bu konuya ayni cumlelerin olumsuz
    bicimlerini de ekler misiniz ?
    Daha iyi anlayacagima inaniyorum.

    1. Hüseyin Demirtaş

     Ayhan Bey selamlar, evet olumsuz halleriyle daha iyi olabilir. Öğrencilerin kafası karışmadan konuyu hızlıca özetleyelim diye böyle anlattım. Ancak ilerleyen zamanlarda eklemeler yapmayı planlıyorum.

    1. Hüseyin Demirtaş

     Yok Mücahit Bey kaldırılmadı. Present Perfect ve Future konu anlatımları güncelleniyor. Bitince site üzerinden erişilebilir olacak.

   23. Hocam, emeğinize sağlık ben ingilizcemin iyi olduğunu düşünüyordum , fakat sayenizde gramer eksiğimi farkettim sizden ricam acil olarak REDUCTİON (mesela being oluyor sadece ve bizim onun hangi tens olduğunu anlamamızı istiyorsunuz) konu anlatım videosu çekmeniz çümkü reading analiz serinizde de normal okumalarda da çok karıştırılıyor ve ben facebook grubuna kabul edilmiyorum neden??

    1. Hüseyin Demirtaş

     Merhaba Elif Hanım, epeyce planlı ders var. Reduction yani kısaltma da önemli bir konu. Ona da bu yıl sıra gelir diye düşünüyorum. Facebooktaki Reading Analiz grubunu diyorsanız eğer o şu an sadece Reading Rehberi okurlarına açık. Eğer elinizde kitabınız varsa grup başvuru formuna gerekli bilgileri girdiğinizde asistanımız birkaç gün içinde onaylar.

   24. Siz bize tecrübelerinizle zamanımızı boşa harcamamayı öğretiyorsunuz . Öğrenmeyi öğretiyorsunuz . Ülkece öğrenmeyi öğrenemedik hocam
    Teşekkür Ederim

   25. Eldar Shahmaliyev

    Hocam, merhaba. Öncelikle dersler müthiş. Yani çok sade, insanın kafasına yatıyor. 11 senedir ingilizce görüyorum ama şimdiye kadar hala ne öğrendiğimi, niye öğrendiğimi anlamış değilim. Bu dersler sayesinde ingilizce öğrenebilme sorunumun kesinlikle çözüleceğine eminim. Tekrar teşekkürler, minetdarım!

    Size küçük bir sorum var:
    I şahısda her ikisi için de gelecek zamanda “shall” kullanılması gerekmiyor mu? Yani siz I’la birlikte “Will” kullanmışsınız. Ben hep “Shall” gördüm. Kafam karıştı.

   26. Merhaba benimde bir sorum olacaktı mesela bir kelime ezberlerken bir sürü açıklaması çıkıyor ona da bir el atsanız ??

   27. Hocam merhaba,

    Öncelikle sizinle karşılaştığım için çok mutlu olduğumu belirtmeliyim. İngilizceyi çok seviyorum ve öğrenmeyi çok istiyorum. Yıllardır çalışmaya başlayıp maalesef devam ettiremediğim (bir yerde nasıl devam edeceğimi bilmeyip bıraktığım) bir sürecim oldu. Bu sene YDS kitapları alıp çalıştım sınava da girdim fakat kelime bilgim çok az olduğu için başarı gösteremedim.

    Sayenizde tekrar çalışmaya başladım ama bir sorum olacak daha doğrusu yol göstermenize ihtiyacım var. Grammer konusuna yıllardır çalışıyorum fakat gramerden sonra nasıl devam edeceğimi bilemiyorum. Derslerinizi dinledikten sonra YDS kitabından grammer tekrarliyim dedim fakat orası apayrı bir dünya ve çok karmaşık. Çalışmamı grammerden sonra nasıl devam ettirmeliyim? Bir yazınızda nouns, adjectives… gibi bir sıralama yapmıştınız. Benim adımım o sıradan devam edip aynı zamanda okumalar yapmak mı olmalı? Yönlendirebilirseniz çok sevinirim.

    1. Hüseyin Demirtaş

     Gramer çalışması ile basit sonra da orta düzey İngilizce okumaları birlikte yapabilirsiniz Gamze Hanım. Ya hızlıca grameri bitirip sonra kolaydan zora seviyeli okumalara yoğunlaşın ya da gramerle birlikte basit okuma parçaları yapıp eş zamanlı olarak kelime dağarcığınızı geliştirin. İki şekilde de fayda sağlayıp ilerlemeniz mümkün.

   28. Sevgili Hocam derslerinizi beğenerek izliyor makalelerinizi de okuyorum,Pasy Perfct ile past perfect continuos tens’i anlatırken nutlaka bu tenslerden önce yada sonra bir eylem gerçekleşecek onu anladık yani Simple past Tense ihtiyaç var. Tercüme ederken Past Perfect Tens’i “Evi temizlemiştim” diye tercümede bir sıkıntı doğar mı? Hem işin matematiğine uygun olmaz mı? Yani past kısmı (-di) perfect kısmı (-miş) temizle ( verb) -miş perfect -di past
    selamlar

    1. Hüseyin Demirtaş

     Merhaba Ünal Bey, İngilizce zamanlar ile Türkçe zamanlar birebir eşleşmediği için matematik gibi bu eşittir bu ya da bu her zaman böyle çevrilir diye bir kural yok. Genel kurallar var ama hep istisnalar çıkar. Bağlamına göre past perfect içeren cümleyi “Evi temizlemiştim” diye çevirebilirsiniz. Güzel de bir karşılık olur. Bu arada şu şekilde ayırmak mantıklı görünüyor: past kısmı (-di) perfect kısmı (-miş) temizle ( verb) -miş perfect -di past
     Ancak dediğim gibi hep istisnalar olduğu için bu tür şeyleri kuraldan çok bir genel yaklaşım olarak ele almanızı öneririm.

   29. Hocam merhaba ben tenses konularını bitirdim ama diğer gramer konularını sizin sayfanızda göremedim acaba yakında onları da görebilecek miyiz blogunuzda? İngilizce konusunda sizden başkasına güvenemiyorum o yüzden özellikle buraya yazma ihtiyacı duydum. Diğer gramer konularının videosu ve yazısı gelirse gerçekten çok mutluluk duyarım şimdiden teşekkür ederim.

   30. Bu kadar basit miydi ya… Mükemmel. Yıllardır gerçekten boşuna gözümüzde büyümüş. Yazıyı şema şeklinde yaptıktan sonra zihnimde bir harita çıkartabildim ve taşlar yerine oturdu. Harikasınız hocam..

    1. Hüseyin Demirtaş

     Aslında bu kadar basit. Elbette ufak tefek ayrıntılar var ama genel resim bu. Abartmadan, karmaşık hale getirmeden anlatıldığında anlaşılması kolay bir konu.

   31. Hocam neden türkler i̇ngi̇li̇zce öğrenemi̇yor yani̇ tabi̇ki̇ si̇zler ve si̇zi̇n gi̇bi̇ azinlik di̇yebi̇leceği̇mi̇z bi̇r kesi̇m c2 c1 e geli̇rler bi̇zi̇m gi̇bi̇ çoğunluk sürekli̇ a1 a2 de beni̇m üni̇versi̇teden arabi̇standan gelen i̇randan iraktan gelen ve i̇ngi̇li̇zceyi̇ mükemmel konuşan tanidiklarim var acaba türkçe yüzünden mi̇ zor öğreni̇yoruz yani̇ türkçeni̇n yapisi i̇ngi̇li̇zce öğrenmemi̇zi̇ mi̇ zorlaştiriyor di̇ğer di̇llere göre si̇ze danişmak i̇stedi̇m …

    1. Hüseyin Demirtaş

     Anadilin kısmen etkisi var. Mesela İranlılar için Farsça Türkçeye kıyasla İngilizceye daha yakın bir dil, daha çok benzerliği var. O sebeple öğrenmeyi de kısmen kolaylaştırabilir. Ancak mesele temelde ülkelerdeki eğitim sistemi ve bilinçle alakalı. İkinci bir mesele ise etkileşim. Mesele eğitim sistemi çok iyi olmasa bile farklı kültürlerden insanlar sürekli bir araya geliyorsa ve etkileşim kuruyorsa bu da pratik çokluğu ve ihtiyaç sebebiyle dil öğrenmeyi kolaylaştırıyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.