İçeriğe geç

İngilizce ders notları #2

ingilizce ders notları

Farklı seviyelerden öğrencilerimle yaptığım derslerden dikkatimi çeken İngilizce ders notları #2

ingilizce ders notları

ingilizce ders notları

Telaffuzu sık sık karıştırılan kelimeler

Telaffuzu en çok karıştırılan kelimeler arasında Türkçe ve İngilizceleri birbirine benzeyen kelimeleri sık sık görüyorum. Mesela Türkçe problem ile İngilizce problem çok başka okunuyor.

 • liberty
 • our
 • agent
 • wear
 • documentary
 • punctuation
 • market
 • actor
 • W ve V harflerinin telaffuzu
 • honor, hour, honesty,
 • humor,
 • shopping malls,
 • recreational
 • narration,
 • european,
 • problem
 • foreign

Konuşma Hataları

Konuşurken atlanan kelimeleri büyük harfle yazdım. Olmaması gereken yerlere X koydum.

 • It looks LIKE a park
 • I played WITH it
 • I showed IT to everyone
 • I was playING
 • in THE garden
 • run TOWARDS me
 • run FOR 5 mins
 • buy aX new things
 • She listenS to me
 • my sister’S house

 

Kelime Seçimi Hatası

 • take vs buy something. Bir Türk hatasıdır. İngilizcede bir şeyi para verip almak için buy fiili kullanılır. Take kullanılmaz.
 • other vs another
 • to adapt vs to adopt
 • Cruel vs crucial
 • Towel vs tower
 • Abundance vs abandon
 • Possess vs propose
 • Volatile vs voluntary
 • Compete vs complete
 • indispensable vs indisputable
 • Solve ile solution 

Nasıl Diyeceğini Bilememe

Öğrencilerin karşılık bulmakta zorlandığı kelimeler aşağıda. Dil öğrenirken kelimeden ziyade ifade öğrenmeye çalışın. Kelimeyi cümle içinde öğrenin.

 • Genellikle, çoğu zaman: generally, most of the time
 • AVM: shopping mall
 • Alışverişe gitmek: to go shopping
 • Bir dereceye kadar: to some extent / to a certain degree
 • Problemleri ortadan kaldırmak: to eliminate problems

Sözlük Okumayı Öğrenmek

 • countable/uncountable
 • transitive/intransitive

Bilinmeyen Kelimeler

 • to embark on
 • eventually
 • glamorize the age of sth
 • to decay
 • hold sb captive
 • to shrink
 • at their disposal
 • formulate
 • caution/cautious
 • constraints / restrictions
 • indigenous
 • pitfalls of sth
 • innovator
 • mechanical
 • usher in an era
 • transition
 • prosperity
 • assert
 • industrialization
 • Uncover, unearth,

 

İfadeler

 • I have another question
 • to be tantamount to
 • to put a lot of effort into sth
 • put off (informal), to postpone (formal)
 • the former vs the latter
 • to hand a task over to sb
 • they have a monopoly over an industry
 • we get on well – iyi anlaşıyoruz
 • against our will
 • it is in the middle of nowhere
 • firefighters contained the fire
 • the patient was discharged
 • To be in charge of something

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir