İçeriğe geç

İngilizce Sıfatlarda Karşılaştırma (Comparative & Superlative)

İngilizce Comparative & Superlative Konu Anlatımı ve Örnekler

İngilizce Comparative & Superlative Konu Anlatımı ve Örnekler

İngilizce sıfatlarda karşılaştırma dersinde sıfatları kullanırken karşımızda çıkan comparative ve superlative yapılarını ele alacağız. En basit haliyle comparative daha iyi, daha hızlı, daha sıcak gibi sıfatların daha almış hallerine denir. Superlative ise sıfatların en iyi, en hızlı, en sıcak gibi en almış hallerine verilen isimdir.

Bu derse geçmeden önce İngilizce Sıfatlar (Adjectives) – Örnekler, Cümleler, Listeler dersini bitirin.

İngilizce Sıfatlarda Karşılaştırma (Comparatives)

Benim arabam daha hızlı, benim çantam daha güzel tarzı cümleleri İngilizcede kurarken comparative yapılarından yararlanırız. İsim sizi korkutmasın çünkü yapı çok basit. İngilizcede bir sıfata “daha” anlamı katmak için yapmanız gereken sıfatın sonuna -er eki eklemek. Eğer sıfat 2 heceden uzunsa -er eki eklemek yerine başına more koyarız.

Mesela

 • hot > hotter (sıcak > daha sıcak)
 • expensive > more expensive (pahalı> daha pahalı)
 • cold > colder (soğuk> daha soğuk)
 • comfortable > more comfortable (rahat > daha rahat)

Cümle içinde kullanırsak:

 • This room is more comfortable than the other room. (Bu oda diğer odadan daha rahat)
 • Turkey is colder than Mexico. (Türkiye, Meksikadan daha soğuk)

Dikkat ettiyseniz karşılaştırma içeren cümlelerde sıfattan sonra than gelmiş. Bu kelimenin “-den” eki görevi görüyor. Mesela ilk cümleye bakarsak “Bu oda diğer odaDAN daha rahat”

İngilizce Sıfatlarda Üstünlük (Superlatives)

Superlative yapıları ise bir sıfatın başına “en” anlamı katmak için kullanılır. Mesela en güzel resim, en acı gün gibi. İngilizcede bu yapıyı oluşturmak için sıfatın sonuna -est eki eklenir. Eğer sıfat iki heceden uzunsa ek eklemek yerine sıfattan önce most gelir.

Mesela

 • hot > hottest (sıcak > en sıcak)
 • expensive > most expensive (pahalı> en pahalı)
 • cold > coldest (soğuk> en soğuk)
 • comfortable > most comfortable (rahat > en rahat)

Cümle içinde kullanırsak:

 • This room is the most comfortable room in the house. (Bu oda evdeki en rahat oda)
 • Ağrı is the coldest city in Turkey. (Ağrı, Türkiyedeki en soğuk şehir)

Burada dikkat ettiyseniz superlative kullanımda sıfatın önünde hep the olur.

İstisnalar, İstisnalar

Comparative ve Superlative yapılarının kurallarını gördük. Aslında pek de zor değil. Ama İngilizcede pek çok konuda olduğu gibi bu konuda da bazı istisnalar var. Şimdi sizinle istisnai kullanımları olan sıfatları bir liste olarak paylaşıyorum.

adjective comparative superlative
good better  best
well (healthy) better  best
bad worse  worst
far further furthest
farther the farthest
much/many more most
little less least
old (ailedeki insanlar için) elder eldest
old (genel kullanım) older oldest

Şimdi bu tabloya bakarsak good yani iyi sıfatı comparative olunca better, superlative olunca best olarak kullanılıyor yani normalde kuraldaki gibi good+er ya da good+est durumu yok.

Örnek bir cümleye bakalım.

 • My computer is better than your computer. (Benim bilgisayarım seninkinden daha iyi)
 • My computer is the best computer. (Benim bilgisayarım en iyi bilgisayar)

Ekler için Kurallar

Sessiz harf + sesli harf + sessiz harf şeklinde olan tek heceli kelimelerde ek gelmeden önce sondaki harften bir tane daha eklenir. Örnekler:

tall taller tallest
fat fatter fattest
big bigger biggest
sad sadder saddest

İki heceli sıfatlarda çoğu durumda hem ekle hem de more/most ekleyerek comparative ve superlative formları oluşturmak mümkün. Mesela clean sıfatını hem cleaner hem de more clean şeklinde görmeniz mümkün.

Y harfi ile biten iki heceli sıfatlarda ek getirmeden önce y harfinin yerine i harfi koyun. Mesela happy > happier.

Örnekler:

Adjective Comparative Superlative
happy happier happiest
simple simpler simplest
busy busier busiest
tilted more tilted most tilted

İngilizce Sıfatlarda Eş Değerlilik (As … As)

Bir şeyin bir başka şeyle aynı derecede olduğunu belirtmek için as … as yapısı kullanılır. Mesela “Benim arabam senin araban kadar hızlı” derken.

 • My car is as fast as your car.

Şimdi de İstanbul, Ankara kadar sıcak diyelim.

 • İstanbul is as hot as Ankara.

Eğer İstanbul, Ankara kadar sıcak değil diyecek olsaydık sadece not ekleyerek cümleyi olumsuz yapmamız yeterli.

 • İstanbul is not as hot as Ankara.