İçeriğe geç

türkiyede bilişsel bilim

Bilişsel Bilim insan zihninin işleyişini (düşünme, öğrenme ve zihinsel yapı) dilbilim, bilgisayar mühendisliği (yapay zeka), psikoloji ve felsefe gibi alanların ortaklaşa çalışmasıyla çözümlemeyi hedefleyen disiplinler arası bir bölüm. Türkiye’de Boğaziçi Üniversitesinde yüksek lisans ODTÜ’de ise yüksek lisans ve doktora seviyelerinde mevcut. Son olarak da Yeditepe Üniversitesinde Bilişsel Bilim bölümü kuruldu.

Bilgisayar Mühendisliği, Dilbilim, Felsefe ve Psikoloji Bölüm/disiplinlerinin katkıları ile oluşturulmuş olan Bilişsel Bilim Yüksek Lisans Programı, öğrencileri bilişsel süreçlerin çeşitli yönleri ile tanıştırmayı amaçlamaktadır. — Boğaziçi Üniversitesi

Bilişsel Bilim yapay zeka, dikkat, bilgi ve dil işleme, öğrenme ve gelişim, hafıza, algı ve eylem gibi alanları inceler. Bu araştırmalarda davranışsal deneyler, beyin tarama teknikleri, bilgisayarlı modelleme ve nörobiyolojik metotlardan faydalanır.

Boğaziçi Üniversitesinde Bilişsel Bilim okuyan bir öğrencinin notları yazısı

Türkiye’deki Bilişsel Bilim Programları

İngilizce kaynaklar