Dil ve görünmeyenler

Dil pek çok vazife görebilir ama bunların en önemlisi şüphesiz iletişimi ve bilgi aktarımını sağlamaktır. İletişim kuru ve ruhsuz bir süreç değildi. İçinde insan faktörü olan, duygu be düşüncelere yer veren kültür kokan bir süreçtir.

Ekonomi terimleri

Hayatımızın her aşamasında bu kadar derin bir ekonomi vurgusu varken, ekonomi terimleriyle ilgili bilgi sahibi olmamak olmaz. Aşağıdaki siteler temel ekonomik terimlerle ilgili açıklamaları içeriyor. http://www.economywatch.com/indianeconomy/glossary-of-economic-terms.html http://www-personal.umich.edu/~alandear/glossary/t.html http://home.ubalt.edu/ntsbarsh/stat-data/KeywordsPhra.htm