Onam

KATILIMCI BİLGİ ve ONAM FORMU

Araştırmayı destekleyen kurum: Boğaziçi Üniversitesi

Araştırmanın adı: Sıklığın Türkçedeki Çoklu Kelime Gruplarının Anlaşılması Üzerindeki Etkisi

Proje Yürütücüsü: Mine Nakipoğlu

E-mail adresi: [email protected]

Telefonu: 0212 359 72 99

Araştırmacının adı: Hüseyin Demirtaş

E-mail adresi: [email protected]

Telefonu: 444 1 539

Sayın katılımcı,

Boğaziçi Üniversitesi Bilişsel Bilim Bölümü Programında gerçekleştirilmekte olan bir tez kapsamında araştırma projesi yürütmekteyiz.

Deneyde ekranda göreceğiniz kelime veya ifadelerin Türkçe olup olmadığına mümkün olduğunca hızlı şekilde cevap vermeniz istenecek. Eğer ifade Türkçe ise E tuşuna, değilse H tuşuna basacaksınız.

Bu araştırma bilimsel bir amaçla yapılmaktadır ve katılımcı bilgilerinin gizliliği esas tutulmaktadır. Araştırma verilerini demografik olarak incelemek için yaş ve cinsiyet gibi bilgiler toplanmaktadır. Bunun dışında herhangi bir bilgiye ise ihtiyaç duyulmamaktadır. Deneye katılanların bilgilerinin üçüncü kişilerle paylaşılması söz konusu değildir. Akademik çalışmanın yayınlanması durumunda ise tüm bilgiler anonim formatta sunulmaktadır.

Bu araştırmaya katılmak tamamen isteğe bağlıdır. Araştırmaya katılımınız karşılığında herhangi bir ödül veya ücret teklifi söz konusu değildir. Bu araştırmaya katılımınız ya da bu araştırmanın sonuçları ders notu v.b. herhangi bir şekilde sizi etkilemeyecektir. Katıldığınız takdirde çalışmanın herhangi bir aşamasında herhangi bir sebep göstermeden onayınızı çekmek hakkına da sahipsiniz. Bu durumda araştırma kapsamında sizden toplanmış olan veriler dijital ve fiziksel olarak imha edilir. Araştırma projesi hakkında ek bilgi almak istediğiniz takdirde lütfen Boğaziçi Üniversitesi Dilbilim Bölümü Öğretim Üyesi Mine Nakipoğlu Demiralp ile temasa geçiniz (Telefon: 0212 359 72 99 Adres: Boğaziçi Üniversitesi, Dilbilim Bölümü, 34342 Bebek, İstanbul). Ayrıca araştırma çalışması ile ilgili haklarınız konusunda yerel etik kurullarına (Boğaziçi Üniversitesi İnsan Araştırmaları Etik Alt Kurulu (INAREK) veya INAREK/SBB Etik Alt Kurulu) danışabilirsiniz.

Eğer bu araştırma projesine katılmayı kabul ediyorsanız, lütfen bu formu imzalayıp kapalı bir zarf içerisinde bize geri yollayın.

Ben, (katılımcının adı) …………………………………….., yukarıdaki metni okudum ve katılmam istenen çalışmanın kapsamını ve amacını, gönüllü olarak üzerime düşen sorumlulukları tamamen anladım. Çalışma hakkında soru sorma imkanı buldum. Bu çalışmayı istediğim zaman ve herhangi bir neden belirtmek zorunda kalmadan bırakabileceğimi ve bıraktığım takdirde herhangi bir olumsuzluk ile karşılaşmayacağımı anladım.

Bu koşullarda söz konusu araştırmaya kendi isteğimle, hiçbir baskı ve zorlama olmaksızın katılmayı kabul ediyorum.

Formun bir örneğini aldım / almak istemiyorum (bu durumda araştırmacı bu kopyayı saklar).

 

Katılımcının Adı-Soyadı:…………………………………………………………………………………….

İmzası:…………………………………………………………………………………………………………….

Adresi (varsa Telefon No, Faks No):……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….

Tarih (gün/ay/yıl):…../……./…………..

 

Varsa Katılımcının Vasisinin Adı-Soyadı:…………………………………………………………………

İmzası:…………………………………………………………………………………………………………….

Tarih (gün/ay/yıl):………/………../…………..

 

18 YAŞ ALTI KATILIMCI VARSA:

Varsa Katılımcının VELİSİNİN Adı-Soyadı:…………………………………………………………………

İmzası:…………………………………………………………………………………………………………….

Tarih (gün/ay/yıl):………/………../…………..

 

Araştırmacının Adı-Soyadı:……………………………………….

İmzası:…………………………………………………………………………………………………………….

Tarih (gün/ay/yıl):…../……./…………..