PowerPoint dosyasındaki slaytları otomatik olarak rastgele sıralamak

VBA nedir?

VBA nedir?

Aşağıdaki kod bir PowerPoint dosyasındaki slayların sırasını rastgele değiştirmenizi sağlıyor. Bir deneyde yaklaşık 50 adet slaytı her katılımcıya farklı sırayla göstermem gerekiyordu. Bu kod parçası bu işlevi yerine getirip bana epey vakit kazandırdı.

Aşağıdaki kodu kullanabilmek için

  • Alt + F11 – Makro penceresini açar
  • Buradan Insert > Module seçin
  • Açılan pencereye aşağıdaki kodu yapıştırın
  • Run Macro ya da F5 tuşuna basıp kodu çalıştırın
  • Kod tüm slaytları rastgele sıralar
Sub sort_rand()

Dim i As Integer

Dim myvalue As Integer

Dim islides As Integer

islides = ActivePresentation.Slides.Count

For i = 1 To ActivePresentation.Slides.Count

myvalue = Int((i * Rnd) + 1)

ActiveWindow.ViewType = ppViewSlideSorter

ActivePresentation.Slides(myvalue).Select

ActiveWindow.Selection.Cut

ActivePresentation.Slides(islides - 1).Select

ActiveWindow.View.Paste

Next

End Sub

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir