Log

Bu sayfada Hüseyin Demirtaş ile İngilizce sitesindeki güncellemelerin bir özeti yer alacak.

Yeni Yazı & Kaynaklar

Yapılacak

  • Ziyaretçi sorularından genel okuyucu kitlesine faydalı olanlar paylaşılacak

Tamamlanan

  • Navigasyon iyileştirmeleri yapıldı. Her konu (Reading, Writing, Listening) kendi ana sayfası altında toplandı.