İçeriğe geç

solüsyon ne demek

İngilizce kelimeler arasında ve bu kelimelerin diğer dillerde kullanımında bazen fark edilmeyen bağlantılar gizli. Mesela “to solve” yani “çözmek” fiili “I will solve this problem” cümlesinde “Ben bu sorunu çözeceğim demek”.

solüsyon

To Dissolve

“To solve” fiilini bir de “To dissolve” fiilinin içinde görüyoruz. Örneğin “The king dissolved the parliament” yani “Kral parlamentoyu dağıttı”. Düşününce “çözmek” ile “dağıtmak” arasındaki ilişkiyi görmek mümkün.

Solution

“To solve” fiilini gördüğümüz bir başka kelime de “solution”. “No one knows the solution to this problem” yani “Kimse bu sorunun çözümünü bilmiyor” derken “solution”, “çözüm” demek. Ancak “saline solution” ifadesinde “solution” kelimesinin anlamı “çözelti”. Bu ifade ise “tuzlu su çözeltisi” demek.

Yani aslında çözelti dediğimiz şey, solüsyon ile aynı şey. Bu kelimelerin her ikisi de “to solve” yani “çözmek” fiilinden geliyor. Hem Türkçenin hem de İngilizcenin ortak bir yol izlediği kelimelerden birisi “çözelti”