İçeriğe geç

reading kitabı

İngilizce okuma anlama becerisi hem akademik dünyada hem iş hayatında en temel İngilizce becerisi çünkü bilgi akışı ve iletişimin büyük bir kısmı yazılı metinler üzerinden gerçekleşiyor.

Dahası İngilizce okuduğunu anlama becerisi, İngilizce dinleme, yazma ve konuşma becerilerinin de temelini oluşturuyor. Sağlam bir reading becerisi olmadan iyi İngilizce konuşmak ve yazmaktan bahsetmek pek de mümkün değil.

Reading Rehberi, İngilizce okuma anlama becerinizi temel seviyeden ileri seviyeye taşımak için yüzlerce cümle ve onlarca farklı tür İngilizce karşılaştırmalı paragraf çevirisi içeren kapsamlı ve yenilikçi bir reading kitabı.

Reading Rehberi Satın Al

 

Reading Neden Bu Derece Önemli?

Öğrencilerime hep şunu sorarım. Nükleer enerji ile ilgili önündeki İngilizce yazıyı okuyup anlayamayan bir öğrenci, nükleer enerji ile ilgili İngilizce bir şey yazabilir mi ya da konuşabilir mi? Cevap hayır. Buradaki nükleer enerji konusunu istediğiniz konuyla değiştirebilirsiniz. Denklem hep aynı. O sebeple ben İngilizce eğitiminde sağlam bir İngilizce okuma anlama becerisi geliştirmeye çok önem veriyorum. O sebeple de şu ana kadar yüz binlerce kişinin izlediği Reading Analiz serisini ve İngilizce Cümleleri Anlama Rehberi, Reading Akademi ve İleri Seviye İngilizce Okuma Kampı gibi video eğitim programlarını hazırladım.

Okumaya Dair Derin Tecrübeler

Tüm bu eğitimlerde binlerce farklı seviyede cümle, ifade ve kalıp ele aldım. Dahası kendi öğrencilerimle gerçekleştirdiğim bireysel derslerde temelden ileri seviyeye sayısız İngilizce metin analizleri gerçekleştirdim. Tüm bunlar bana öğrencilerin en çok zorlandıkları yapıları, sık karşılaşılan sorunları ve çözüm yollarını gösterdi. Daha da önemlisi bu süreçte öğrencilerin İngilizce okuma anlama becerilerini temelden ileri seviyeye taşıyacak bir yol haritası ve yöntem geliştirdim.

Reading Rehberi Detaylı Tanıtım Videosu

Reading Rehberi ile ilgili tüm detaylar bu videoda.

Okuduğu Anlamak için Reading Rehberi

Bu çalışmalar sonucunda elde ettiğimiz bu değerli bilgi birikimini İngilizce okuma anlama becerisini geliştirmek isteyen tüm öğrencilere ulaştırmak için kolları sıvadım ve aylar süren bir çalışmanın ardından yılların birikimi ve tecrübesini harmanlayan Reading Rehberi kitabını hazırladım. Reading Rehberi klasik İngilizce okuma kitaplarından çok farklı. Reading Rehberi‘nin amacı temelden ileri seviyeye sağlam bir İngilizce okuma anlama becerisi kazandırmak olduğu için farklı bir yaklaşım sunuyoruz.

Reading Rehberi Yaklaşımı

Reading Rehberi kitabı cümle seviyesinden paragraf seviyesine, paragraf seviyesinden de metin seviyesine adım adım geçiyor.

Önce Gramer & Cümle

İlk önce tüm İngilizce gramer konuları ile ilgili karşılaştırmalı Türkçe çevirileri içeren yüzlerce örnek cümleyi çevirerek başlıyoruz. Böylece hem kapsamlı bir gramer tekrarı yapıyoruz hem de cümle seviyesinde gramer ve kelimeleri birleştirip farklı uzunluklarda cümleleri inceleyerek İngilizce okuma anlama becerimize sağlam bir temel atıyoruz.

Daha sonra hem anlamı hem de içeriği zengin onlarca İngilizce özlü sözü çeviriyoruz. Bu özlü sözlerle hem pek çok yeni kelime ve ifade öğreniyoruz hem de hayata dair değerli tecrübelere ulaşıyoruz.

Sonra Paragraflar & Konu Çeşitliliği

Sonraki ünitelerde ise sırayla kolaydan zora paragraf incelemelerine geçiyoruz. Ekonomiden sağlığa, politikadan sanata kadar hayatın pek çok dalından temel, orta ve ileri seviye paragraf çevirileri gerçekleştiriyoruz. Böylece hem günlük hayatta hem de akademik hayatta karşılaşabileceğiniz metinleri ele alıyoruz.

Reading Rehberi kitabını bitirdiğinizde cümle seviyesinden paragraf ve metin seviyesine emin adımlarla ilerliyorsunuz, basitten komplekse doğru cümle çevirileri ile İngilizce metinlerden korkmayı değil onlarla başa çıkmayı, onları analiz edip anlamayı öğreniyorsunuz.

Reading Rehberi Sipariş

Eğer Essay Rehberi ya da Speaking Rehberi kitaplarımızdan birine ya da ikisine sahipseniz Pratik İngilizce Eğitimler sayfasından seçtiğiniz bir eğitim hediyemiz olacak. Eğitim aktivasyonunuz kitabınızın gönderimiyle birlikte gerçekleşecek.

Reading Rehberi Satın Al

 

Reading Rehberi Kitabından Örnekler

Reading Rehberi kitabında Gramer Cümleleri, Özlü Sözler, Basit Paragraflar, İleri Seviye Paragraflar ve Haber Metinleri modülleri yer alıyor. Aşağıda tüm bu bölümlerden örnekleri sizinle paylaşıyorum. Kitapta tüm örneklerin çevirileri var. Bu sayede kendi başınıza rahatlıkla ilerleyip anlama seviyenizi ölçebiliyorsunuz.

Gramer cümlelerinden örnekler

Second Conditional

 • If the police were sure about their case against Royce, obviously they wouldn’t hesitate to arrest him.
  Polisler Royce aleyhindeki kanıtlardan emin olsalardı tabii ki onu tutuklamakta tereddüt etmezlerdi.
 • If I were you, I would take him out of that college.
  Senin yerinde olsaydım onu o üniversiteden alırdım.

Exclamations With “How

 • How good! How amazing!
  Ne kadar iyi! Ne kadar harika!
 • How handsome he looks now!
  Şimdi ne kadar yakışıklı görünüyor!
 • How much more carefully he’s playing the piano now that he’s a professional!
  Şimdi profesyonel olduğu için ne kadar dikkatli bir şekilde çalıyor piyanoyu!

Özlü Sözlerden Örnekler

“You are the average of the five people you spend the most time with.” ― Jim Rohn
“En çok vakit geçirdiğiniz beş kişinin ortalamasısınız.”

“Don’t wish it were easier. Wish you were better.” ― Jim Rohn
“Daha kolay olmasını dileme. Daha iyi olmayı dile.”

“Do not go where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail.” ― Ralph Waldo Emerson
“Yol sizi nereye götürüyorsa oraya gitmeyin, yol olmayan yerden gidin ve bir iz bırakın.”

“All the darkness in the world cannot extinguish the light of a single candle.” ― Francis of Assisi
“Dünyadaki bütün karanlık tek bir mumun ışığını söndüremez.”

Basit Paragraf Örneği

Brain
The brain is the part of the body which lets us, as well as animals, make sense of things. It gets input from sense organs, and changes behavior in response to this information. In humans, the brain also controls our use of language, and is capable of abstract thought. The brain is the control center of the whole body. The brain is made up of a special type of cell. They are connected with each other and with the nerves in our body. In all animals, the delicate brain is protected in some way. In ourselves and all vertebrates, it is protected by the bones of the skull.

Beyin
Beyin hayvanların yanı sıra bizim de olaylardan anlam çıkarmamıza izin veren vücut kısmıdır. Duyu organlarından girdi alır ve bu bilgiye cevaben davranışı değiştirir. İnsanlarda beyin aynı zamanda dil kullanımımızı kontrol eder ve soyut düşünce gerçekleştirebilir. Beyin, bütün vücudun kontrol merkezidir. Beyin, özel bir tür hücreden oluşur. Bunlar birbirlerine ve vücudumuzdaki sinirlere bağlıdırlar. Bütün hayvanlarda hassas beyin bir şekilde korunur. Bizlerde ve bütün omurgalılarda ise kafatası kemikleriyle korunur.

İleri Seviye Paragraf Örneği

Power

In social sciences and politics, power is the ability to influence or outright control the behavior of people. The term “authority” is often used for power perceived as legitimate by the social structure. Power can be seen as evil or unjust, but the exercise of power is accepted as endemic to humans as social beings. In business, power is often expressed as being “upward” or “downward”. With downward power, a company’s superior influences subordinates. When a company exerts upward power, it is the subordinates who influence the decisions of their leader or leaders. The use of power need not involve force or the threat of force (coercion). At one extreme, it closely resembles what an English-speaking person might term “influence” although some authors distinguish “influence” as a means by which power is used. One such example is soft power, as compared to hard power.

Sosyal bilimler ve politikada güç insanların davranışını etkileyebilme ya da doğrudan kontrol edebilme kabiliyetidir. “Otorite” terimi çoğunlukla sosyal yapı tarafından meşru olarak algılanan güç için kullanılır. Güç, şeytani veya adaletsiz olarak görülebilir fakat gücün kullanılması sosyal varlıklar olarak insanlara özgü kabul edilir. İş dünyasında güç genellikle “yukarı yönlü” veya “aşağı yönlü” şeklinde ifade edilir. Aşağı yönlü güç ile bir şirketin üstü astlarına nüfuz eder. Bir şirket yukarı yönlü güç uyguladığında liderin ya da liderlerin kararlarını etkileyenler astlardır. Gücün kullanımının cebir ya da cebir tehdidi (baskı) içermesi gerekli değildir. Bir uçta, İngilizce konuşan bir insanın “etki” adını verdiği kelimeye yakından benzer fakat bazı yazarlar “etki”yi gücün sayesinde kullanıldığı bir araç olarak ayırt eder. Bunun bir örneği sert güce kıyasla yumuşak güçtür.

İleri Seviye Cümle Örnekleri

Depression

Depression is associated with impaired emotion-regulation skills, but few studies have examined whether such impairments apply to a musical context also. The aim of the present study was thus to compare depressed and non-depressed individuals with regard to their use of music for emotion regulation in everyday life.

Depresyon, bozulmuş duygu düzenleme becerileriyle ilişkilendirilir fakat az sayıda çalışma böylesi bozuklukların müziksel bir bağlama da uygulanıp uygulanamayacağını incelemiştir. Bu yüzden çalışmanın amacı, depresyonda olan ve depresyonda olmayan bireyleri günlük hayatta duygu düzenlemek için müzik kullanımları açısından kıyaslamaktı.

Haber Metinlerinden Örnekler

Robots

The question is no longer whether autonomous truck technology is possible, but how soon we’ll see it deployed en masse. Some tech company representatives say the new trucks may show up on North American roads in the next year or so. Others are less optimistic. But history is clear on one thing: once these changes start, they can move fast. One needs only to use a bank machine, order a pizza online, or buy a robotic vacuum cleaner to see how automated systems have replaced humans in everyday tasks.

Artık soru otonom kamyon teknolojisinin mümkün olup olmadığı değil, ne kadar yakın bir zamanda bunun toplu halde kullanıldığını göreceğimiz. Bazı teknoloji şirketi temsilcileri yeni kamyonların Kuzey Amerika yollarında yaklaşık olarak önümüzdeki sene görülebileceğini söylüyor. Başkaları ise daha az iyimser. Fakat tarih bir konuda kesin: bu değişimler başladığında hızlı bir şekilde ilerleyebilirler. Otomatikleştirilmiş sistemlerin günlük işlerde insanların yerini nasıl aldığını görmek için kişinin yalnızca bir bankamatik kullanması, online olarak pizza sipariş etmesi ya da robotik elektrik süpürgesi satın alması yeter.

Bu slayt gösterisi için JavaScript gerekir.

Reading Rehberi Sipariş

Reading Rehberi kitabı ile hem yıllardır bireysel eğitimlerimizde ve online eğitimlerimizde kazandığımız tecrübe ve birikimi paylaşmayı hem de İngilizce okuma anlama becerilerini geliştirmek isteyen öğrenciler için kendi başlarına, kendi ilerleme hızlarına göre çalışabilecekleri kapsamlı ve pratik bir kaynak geliştirmeyi hedefledik.

Reading Rehberi Satın Al

 


Etiketler: reading rehberi, reading kitabı, ingilizce okuduğunu anlama kitabı