İçeriğe geç

İngilizce sıfat ne demek

İngilizce Sıfatlar (Adjectives) Konu Anlatımı & Örnekler

İngilizce Sıfatlar (Adjectives) Konu Anlatımı & Örnekler

İngilizce sıfatlar dersimizde ilk olarak sıfat nedir, nerede kullanılır gibi konuları ele alıp daha sonra İngilizcede sıfatlarla ilgili örnek cümleler ve sıfat listelerini inceleyeceğiz.

İngilizce Sıfat Ne Demek?

İngilizcede sıfat adjective olarak tanımlanır. Peki sıfat yani adjective nedir ve ne işe yarar? En basit haliyle sıfat isimlerden önce gelip onları niteleyen kelimelere verilen isimdir. Sıfatların, niteleme sıfatı, işaret sıfatı gibi alt türleri vardır. Bunları da yazı içinde ele alacağız.

Mesela:

 • kırmızı elma = sıfat + isim
 • sıcak hava = sıfat + isim
 • benim evim = sıfat + isim
 • bu araba = sıfat + isim

Gördüğünüz üzere sıfatlar isimleri nitelendirir. İsimlerle ilgili bize bilgi verir. Bu örnekleri İngilizceye çevirecek olursak:

 • red apple
 • hot weather
 • my house
 • this car

İngilizcede de aynen Türkçedeki gibi sıfat isimden önce gelir.

İngilizce Sıfatlar & İngilizce Sıfat Listesi

Bu bölümde sizinle İngilizcede çok sık kullanılan 46 sıfatı ve çevirilerini paylaşacağım. Daha sonra bu sıfatlarla ilgili örnek cümleleri inceleyeceğiz.

Adjective Translation
bad kötü
best en iyi
better daha iyi
big büyük
black kara
certain kesin
clear açık
different farklı
early erken
easy kolay
economic ekonomik
free özgür/bedava
full dolu
good iyi
great büyük/harika
hard zor
high yüksek
important önemli
international uluslararası
large geniş
late geç
little küçük
local yerel
long uzun
low düşük
major büyük
military askeri
national ulusal
new yeni
old eski
only sadece
other diğer
political politik
possible olası
public kamusal
real gerçek
recent yakın zamanda
right doğru/sağ
small küçük
social sosyal
special özel
strong güçlü
sure emin
true doğru
white beyaz
young genç

İngilizce Sıfat Örnekleri & İngilizce Sıfat Cümleleri

Şimdi yukarıdaki sıfatlarla ilgili bazı örnek cümleleri ve çevirilerini birlikte inceleyelim.

Sample Sentence Translation
Buying from local stores help the economy Yerel mağazalardan alışveriş yapmak ekonomiye yardımcı olur
I need to overcome great challenges Büyük zorlukların üstesinden gelmeliyim
Officials shared some important news Yetkililer bazı önemli haberleri paylaştı
Our country faces some major risks Ülkemiz bazı büyük risklerle karşı karşıya
People have different opinions on this matter İnsanlar bu konuda farklı görüşlere sahip
Social connections are important for humans Sosyal bağlar insanlar için önemlidir
The government gave free food to the homeless Devlet evsizlere bedava yemek verdi
The questions were easy Sorular kolaydı
The weather was bad Hava kötüydü
There are always political problems Daima politik problemler var
There was a black pen on the table Masada siyah bir kalem vardı
This is my best friend Bu, benim en iyi arkadaşım
We need a large garden Geniş bir bahçeye ihtiyacımız var
We need to make the right decision Doğru kararı vermemiz lazım
Young people want a better future Genç insanlar daha iyi bir gelecek istiyor

İngilizcede Sıfat Türleri

Şimdi gelelim detaylara. Bu bölümde belli başlı İngilizce sıfat türlerini inceleyeceğiz.

İngilizcede İşaret Sıfatları (Demonstrative Adjectives)

Türkçede işaret sıfatları dediğimizde aklımıza bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar geliyor. İngilizcede ise liste daha kısa:

 • this: bu
 • that: şu/o
 • these: bunlar
 • those: şunlar/onlar

Mesela

 • this car: bu araba
 • that cat: şu/o kedi
 • these people: bu insanlar
 • those clouds: şu bulutlar

İngilizcede İyelik Sıfatları (Possessive Adjectives)

My Benim
Your Senin
His/Her/Its Onun
Our Bizim
Your Sizin
Their Onların

Mesela:

 • This is my car. (Bu benim arabam)
 • I like your dress. (Kıyafetini beğeniyorum)
 • Our neighbors are not at home. (Komşularımız evde değil)
 • Her friends came to visit her. (Onun arkadaşları onu ziyarete geldi)

His/Her/Its ne derseniz

 • he > his – erkekler için
 • she > her – kadınlar için
 • it > its – insan dışı varlıklar için (ancak bazen his ve her nadiren de olsa insan dışı varlıklar için kullanılır)

İngilizcede Belgisiz Sıfat (Indefinite Adjectives)

Adı üstünde belgisiz sıfatlar bir isimden önce gelen ve belli bir kişiyi belirtmeyen sıfatlardır.

Örnek olarak any (herhangi bir/hiç), many (pek çok), no (hiç bir), several (bazı), few (birkaç) kelimelerini gösterebiliriz.

Mesela

 • Do you have any friends? (Hiç arkadaşın var mı?)
 • There are many people in the building. (Binada pek çok insan var)

Niteleme Sıfatı (Attributive Adjectives)

Niteleme sıfatları adı üstünde bir ismin niteliği (rengi, şekli, durumu vb.) konusunda bilgi verir.

Mesela

 • red roses (kırmızı güller)
 • round edges (yuvarlak köşeler)
 • hot weather (sıcak hava)
 • Mexican beans (Meksika fasülyesi)

İngilizce Sıfatlar PDF Ders Notları

PDF üzerinden veya çıktı alarak yazıp çizip çalışmak isteyen okurlarımız için de pratik bir İngilizce sıfatlar ve cümle örnekleri PDF dosyası oluşturdum.

 


Etiketler: İngilizce sıfatlar, İngilizce sıfat ne demek, İngilizce sıfat listesi, İngilizce sıfatlar pdf, İngilizce sıfat örnekleri, İngilizce sıfat cümleleri, İngilizce sıfat fiil,