İçeriğe geç

en iyi İngilizce çeviri programları

En iyi İngilizce çeviri sitesi & uygulaması nedir diye merak edenler için 3 popüler uygulama olan Google Çeviri, Yandex Çeviri ve Bing Çeviri sitelerini & uygulamalarını örnek cümleler üzerinden karşılaştırdım. Bulduklarım açıkçası beni epey şaşırttı.

En İyi İngilizce Çeviri Sitesi & Uygulaması — Kime Göre Neye Göre?

en iyi İngilizce çeviri sitesi & uygulaması

en iyi İngilizce çeviri sitesi & uygulaması

En iyi İngilizce çeviri uygulamasını ya da sitesini seçerken önce kriterlerimizi belirlememiz lazım. Burada çeviri ile kasıt tek bir kelime ya da ifadenin değil bir cümlenin ya da paragrafın çevirisi. Kelime ve ifade çevirisi için online sözlükler daha kapsamlı ve kaliteli sonuçlar verebilir.

Bu karşılaştırma yazısı için 3 tane İngilizceden Türkçe, 3 tane de Türkçeden İngilizceye çevrilmek üzere paragraf seçtim. Daha sonra bu paragrafları 3 farklı çeviri sitesinde test ederek sonuçları değerlendirdim.

İngilizce – Türkçe Çeviri için Örnek Paragraflar

İngilizce çeviri sitelerinin & uygulamalarının performansını karşılaştırmak için kullandığım örnek İngilizce cümleler şunlar:

  • Huawei has repeatedly denied claims that it would help the Chinese government spy on or disrupt other countries telecoms systems, and says it is a private enterprise owned by its workers. One expert, who had previously cast doubts on Huawei’s claims to independence, said the idea of it helping another country’s business to compete represented an “extraordinary offer”.
  • Boris Johnson has denied lying to the Queen over the advice he gave her over the five-week suspension of Parliament. The prime minister was speaking after Scotland’s highest civil court ruled on Wednesday the shutdown was unlawful. Asked whether he had lied to the monarch about his reasons for the suspension, he replied: “Absolutely not.”
  • What sets this book apart from other books about management is unlike other management books written by folks at the end of their careers, Julie still remembers her own ramp-up into management (due to her meteoric rise from intern to VP at Facebook in less than a decade). Julie’s complete honesty about all her fears, insecurities, and mistakes at the time (and how she continued to experience them throughout her career) makes her the reader’s relatable management confidant and her lessons far more potent.

Türkçe – İngilizce Çeviri için Örnek Paragraflar

İngilizce çeviri sitelerinin & uygulamalarının performansını karşılaştırmak için kullandığım örnek Türkçe cümleler şunlar:

  • Edebiyat bazen çok tehlikeli olabilir. Anna Karenina, Madam Bovary, Esmeralda ve daha birçok kadın roman kahramanı… Bu muhteşem kadınlara ulaşmaya çabalarken, önce doğru düşünme yeteneğini, sonra da yaşamını yitiren bir adam… Kimsenin önemsemediği overlokçu bir kızın cinayeti bile önemli sırlar içerir.
  • Biri kadın üçü çocuk 79 yolcu, altı adet at ve bir de otomobil ile 1919’un 16 Mayıs’ında öğleden sonra saat 16.30’da Galata Rıhtımı’ndan kalkan vapurun üç gün devam eden ve 19 Mayıs 1919 sabahı Samsun’da son bulan yolculuğu, katıldığı dünya savaşından yıkılmış, parçalanmış ve işgale uğramış halde çıkan bir imparatorluğun küllerinden yepyeni bir devletin doğması yolunda atılmış ilk adımdır.
  • İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, liseden mezun olup, üniversite sınavına girmiş ancak herhangi bir bölüme yerleşememiş öğrencilerin ve sözleşmeli öğretmenlerin, toplu ulaşımda sağlanan indirimli seyahat etme haklarından yararlanmasını karara bağladı.

Hayretler İçindeyim!

İngilizce çeviri sitelerinin uygulamalarının detaylı karşılaştırmalarına geçmeden önce 2 çarpıcı sonucu kısaca paylaşmak istiyorum. İlk olarak performans açısından birinci olur dediğim sistemler birinci olmadı. Google Çeviri, Yandex ve Bing Çeviriden daha iyi iş yapar diye beklerken bu 2 sisteme göre geride kaldığını fark ettim. İkincisi yıl olmuş 2019 ama hala otomatik metin çevirisi olayı çözülebilmiş değil. Bu makine çevirilerinde çok ciddi eksik ve hatalar var. Yani tam anlamıyla güvenilebilecek hele de profesyonel bir bağlamda kullanılabilecek seviyeden çok uzaklar.

İngilizce Türkçe Karşılaştırmalı Çeviri Performansı

Bu bölümde 3 farklı çeviri uygulamasının İngilizceden Türkçeye çeviri performansını karşılaştırdım. Her bir cümlenin çevirisi için en iyi 1, en kötü 3 olacak şekilde çevirileri sıraladım. Mesela aşağıdaki ilk cümlenin çevirisinde Yandex Çeviri en yüksek notu alırken Google Çeviri en düşük notu aldı.

Çeviri Yönü Orijinal Cümle Google Çeviri Yandex Çeviri Bing Çeviri
EN-TR Huawei has repeatedly denied claims that it would help the Chinese government spy on or disrupt other countries telecoms systems, and says it is a private enterprise owned by its workers. One expert, who had previously cast doubts on Huawei’s claims to independence, said the idea of it helping another country’s business to compete represented an “extraordinary offer”. 3) Huawei, Çin hükümetinin diğer ülkelerin telekom sistemlerini gözetlemesine veya bozmasına yardım edeceğini iddia ettiğini defalarca reddetti ve çalışanlarının sahip olduğu özel bir girişim olduğunu söyledi. Daha önce Huawei’nin bağımsızlık iddiasıyla ilgili şüphe uyandıran bir uzman, başka bir ülkenin işine rekabet etmek için yardım etme fikrinin “olağanüstü bir teklif” olduğunu belirtti. 1) Huawei, Çin hükümetinin diğer ülkelerin Telekom sistemlerini casusluk etmesine veya bozmasına yardımcı olacağı iddialarını defalarca reddetti ve işçilerinin sahip olduğu özel bir girişim olduğunu söyledi. Daha önce huawei’nin bağımsızlık iddialarına şüphe duyan bir uzman, başka bir ülkenin işine rekabet etmesine yardımcı olma fikrinin “olağanüstü bir teklif” olduğunu söyledi. 2) Huawei, Çin hükümetinin diğer telekom sistemlerini gözetlemesine veya bozduğuna yardımcı olacağı yönündeki iddiaları defalarca yalanladı ve bunun çalışanlarına ait özel bir kuruluş olduğunu söylüyor. Daha önce Huawei’nin bağımsızlık iddiaları yla ilgili şüphelere yol açmış olan bir uzman, bunun başka bir ülkenin iş dünyasının rekabet etmesine yardım etme fikrinin “olağanüstü bir teklifi” temsil ettiğini söyledi.
EN-TR Boris Johnson has denied lying to the Queen over the advice he gave her over the five-week suspension of Parliament. The prime minister was speaking after Scotland’s highest civil court ruled on Wednesday the shutdown was unlawful. Asked whether he had lied to the monarch about his reasons for the suspension, he replied: “Absolutely not.” 2) Boris Johnson Kraliçeye, beş haftalık Parlamentonun askıya alındığı tavsiyesi üzerine yalan söylemeyi reddetti. Başbakan, İskoçya’nın en yüksek hukuk mahkemesinin Çarşamba günü kapanma kararının kapanmasının yasadışı olduğuna karar vermesinden sonra konuştu. Monarşete askıya alınma nedenleri hakkında yalan söyleyip söylemediğini sorduğunu söyledi: “Kesinlikle hayır.” 3) Boris Johnson, Parlamentonun beş haftalık askıya alınması üzerine kendisine verdiği tavsiye üzerine Kraliçe’ye yalan söylemeyi reddetti. Başbakan, İskoçya’nın en yüksek sivil Mahkemesinin Çarşamba günü kapatılmasının yasadışı olduğuna karar vermesinden sonra konuşuyordu. Hükümdar için Süspansiyon İçin onun nedenleri hakkında yalan vardı olup olmadığını sordum, Kesinlikle yok diye cevap verdi.” 1) Boris Johnson, parlamentonun beş haftalık askıya alınması yla ilgili olarak kraliçeye verdiği tavsiye üzerine yalan söylediğini inkar etti. BaÅ bakanın sözleri, ıskoçya’ nın en yÃ1/4ksek sivil mahkemesinin à arÅ amba gÃ1/4nÃ1/4 kapatmanın yasadıŠı olduÄ una karar vermesi sonra Görevden alınma nedenleri hakkında hükümdara yalan söyledimi diye sorduğumuzda, “Kesinlikle hayır” yanıtını verdi.
EN-TR What sets this book apart from other books about management is unlike other management books written by folks at the end of their careers, Julie still remembers her own ramp-up into management (due to her meteoric rise from intern to VP at Facebook in less than a decade). Julie’s complete honesty about all her fears, insecurities, and mistakes at the time (and how she continued to experience them throughout her career) makes her the reader’s relatable management confidant and her lessons far more potent. 2) Bu kitabı yönetimle ilgili diğer kitaplardan ayıran, insanların kariyerlerinin sonunda yazdıkları diğer kitapların aksine, Julie hâlâ yönetime olan kendi rampasını hatırlıyor (stajyerin Facebook’tan VP’ye daha az bir sürede yükselmesi nedeniyle) on yıl). Julie’nin o andaki tüm korkuları, güvensizlikleri ve hataları hakkındaki dürüstlüğü (ve kariyeri boyunca bunları nasıl deneyimlemeye devam ettiği), okuyucunun güvenilir yönetim sırrını ve derslerini çok daha güçlü hale getiriyor. 1) Bu kitabı yönetimle ilgili diğer kitaplardan ayıran şey, kariyerlerinin sonunda millet tarafından yazılan diğer yönetim kitaplarından farklı olarak, Julie hala kendi yönetimine yükselişini hatırlıyor (on yıldan kısa bir süre içinde Facebook’ta STAJYERDEN VP’YE yükselmesinden dolayı). Julie’nin o zamanki tüm korkuları, güvensizlikleri ve hataları hakkında tam dürüstlüğü (ve kariyeri boyunca onları nasıl yaşamaya devam ettiği) onu okuyucunun ilişkili yönetim sırdaşı ve dersleri çok daha güçlü hale getiriyor. 3) Ne yönetim hakkında diğer kitaplardan ayrı bu kitabı ayarlar diğer yönetim kitapları kariyerlerinin sonunda millet tarafından yazılmış aksine, Julie hala yönetim içine kendi rampa-up hatırlıyor (az bir on yıl içinde Facebook’ta VP stajyer onu göktaşı yükselişi nedeniyle). Julie’nin tüm korkuları, güvensizlikleri ve o dönemdeki hatalar hakkındaki tam dürüstlüğü (ve kariyeri boyunca bunları yaşamaya nasıl devam ettiği) onu okuyucunun ilgili yönetim sırdaşı ve derslerini çok daha güçlü yapar.

Çevirilerde ciddi eksik ve hatalar var. Mesela 3 numaralı cümlede meteoric rise ifadesi Google ve Yandex’te yok Bing’de ise doğru değil. Meteoric rise ile kasıt hızlı/ani yükseliş. Ya da her own ramp-up into management “onun yönetime yükselişi” anlamında ama Google bunu “rampa” diye çevirmiş.

Türkçe İngilizce Karşılaştırmalı Çeviri Performansı

Bu bölümde 3 farklı çeviri uygulamasının Türkçeden İngilizceye çeviri performansını karşılaştırdım. Her bir cümlenin çevirisi için en iyi 1, en kötü 3 olacak şekilde çevirileri sıraladım. Mesela aşağıdaki ilk cümlenin çevirisinde Bing Çeviri en yüksek notu alırken Google Çeviri en düşük notu aldı.

Çeviri Yönü Orijinal Cümle Google Çeviri Yandex Çeviri Bing Çeviri
TR-EN Edebiyat bazen çok tehlikeli olabilir. Anna Karenina, Madam Bovary, Esmeralda ve daha birçok kadın roman kahramanı… Bu muhteşem kadınlara ulaşmaya çabalarken, önce doğru düşünme yeteneğini, sonra da yaşamını yitiren bir adam… Kimsenin önemsemediği overlokçu bir kızın cinayeti bile önemli sırlar içerir. 3) Literature can be very dangerous sometimes. Anna Karenina, Madame Bovary, Esmeralda and many other female novelists… A man who lost his ability to think correctly and then lost his life while trying to reach these wonderful women i The murder of an overlocked girl nobody cares about contains even important secrets. 2) Literature can be very dangerous sometimes. Anna Karenina, Madame Bovary, Esmeralda and many more female novel heroes… a man who first lost his ability to think right and then died… even the murder of an overlocking girl that no one cares about contains important secrets as he struggles to reach these wonderful women. 1) Literature can be very dangerous sometimes. Anna Karenina, Madame Bovary, Esmeralda and many other heroines… As he strives to reach these magnificent women, a man who first loses his ability to think correctly and then his life… Even the murder of a girl who no one cares about contains important secrets.
TR-EN Biri kadın üçü çocuk 79 yolcu, altı adet at ve bir de otomobil ile 1919’un 16 Mayıs’ında öğleden sonra saat 16.30’da Galata Rıhtımı’ndan kalkan vapurun üç gün devam eden ve 19 Mayıs 1919 sabahı Samsun’da son bulan yolculuğu, katıldığı dünya savaşından yıkılmış, parçalanmış ve işgale uğramış halde çıkan bir imparatorluğun küllerinden yepyeni bir devletin doğması yolunda atılmış ilk adımdır. 2) 79 passengers, one woman and three children, six horses and a car, the ferry departing from Galata Quay at 16.30 on 16 May 1919. It is the first step towards the emergence of a new state from the ashes of an empire that was destroyed, destroyed and occupied by the World War. — eksik bilgiler 3) Galata May 16, 1919 with 79 passengers, six horses and an automobile at 16.30 in the afternoon of the ferry that continued for three days and ended in Samsun on the morning of May 19, 1919, participated in the World War, the first step towards the emergence of a new state from the ashes of an empire that fell apart, 1) The three-day voyage of the ferry, which took off from Galata Pier at 4:30 p.m. on May 16, 1919 with 79 passengers, six horses and one car, was destroyed by the world war it took, which ended three days in Samsun on the morning of May 19, 1919. it is the first step towards the emergence of a brand new state from the ashes of an empire that has been torn apart and invaded. — eksik bilgiler
TR-EN İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, liseden mezun olup, üniversite sınavına girmiş ancak herhangi bir bölüme yerleşememiş öğrencilerin ve sözleşmeli öğretmenlerin, toplu ulaşımda sağlanan indirimli seyahat etme haklarından yararlanmasını karara bağladı. 2) The Istanbul Metropolitan Municipality has decided that students and contracted teachers, who have graduated from high school, entered university examinations but have not settled in any department, will benefit from the discounted travel rights provided in public transportation. 1) Istanbul Metropolitan Municipality Council decided that students who graduated from high school and took the university exam but could not be placed in any department and teachers with contracts should benefit from the discounted travel rights provided in public transportation. 3) Istanbul Metropolitan City Council, graduated from high school, took the university exam but did not settle in any department, students and contract educators, public transportation provided discounted travel rights to benefit from the decision Connected.

Benzer şekilde Türkçeden İngilizceye çeviride de ciddi hatalar var. Yine örneği 3 numaralı cümleye bakarsak Bing özneyi yanlış çevirmiş yani karıştırmış, Google nesneyi yanlış çevirmiş. Google öğrencilerin bölüme yerleşmesini “settle” fiili ile vermiş bu birebir kelime temelli çeviri ve bu bağlamda yanlış tercih.

İngilizce Çeviri Sitelerinin & Uygulamalarının İşleyiş Mantığı

Eskiden İngilizce çeviri yazılımları sözlük temelli işlerdi. Mesela bir cümleyi çevirirken o cümleyi kelimelere böler, her kelimenin diğer dildeki karşılığını bulup gramer kurallarını uygulayarak diğer dilde yeniden cümle oluşturmaya çalışırdı. Ancak yapılan araştırmalar bunun sınırlı ve yetersiz olduğunu gösterdi. İngilizce veya diğer dillerdeki otomatik çeviri sistemlerindeki güncel yaklaşım bilgisayarlara iki dilli metinler verip yapay zeka algoritmalarıyla sistemin neyi nasıl çevireceğini öğrenecek şekilde eğitilmesi.

Bu açıdan iki dil arasında ne kadar fazla kültürel alışveriş, ne kadar çok çeviri varsa genelde o iki dil arasında otomatik çeviri de o derece fazla oluyor. Mesela İngilizce-Fransızca ve İngilizce-İspanyolca dilleri arasında çeviri performansı veri bolluğundan dolayı çok daha yüksek. Bir diğer konu ise dil aileleri. Türkçe ve İngilizce farklı dil ailelerine mensup olduğu için Türkçe bir cümlenin İngilizceye dönüşmesi, Fransızca bir cümlenin İngilizceye dönüştürülmesinden çok daha karmaşık dolayısıyla da bu durum çeviri performansına yansıyor.

En İyi İngilizce Çeviri Sitesi & Uygulaması Hangisi?

Şu anki veriler ışığında en iyi İngilizce çeviri sitesi ya da uygulaması bu diyebileceğim bir seçenek ortaya çıkmadı. İlginç bir şekilde Yandex ve Bing Çeviri performansı Goole Çeviriye göre bir tık daha yüksekti. 2019 yılı itibariyle durum bu ancak bilgisayarlar güçlendikçe, yapay zeka algoritmaları ilerledikçe, çeviri verileri arttıkça var olan çeviri sistemlerinin performans ve kabiliyetleri de artacak. O sebeple bir gün %100 olmasa bile %99 performansa sahip İngilizce çeviri sistemleri görmemiz muhtemel.

Biz de o vakte kadar İngilizce öğrenmeye devam edeceğiz 🙂 İngilizce öğrenmeye sıfırdan başlayanlar ve nasıl ilerleyeceğini bilemeyenler için Sıfırdan İngilizce Öğrenmek: İngilizce öğrenmeye nereden başlamak gerekir? yazısını öneririm.

Kaynakça


Etiketler: en iyi İngilizce çeviri sitesi, en iyi İngilizce çeviri uygulaması, en iyi İngilizce çeviri programı, en iyi İngilizce çeviri app, en iyi İngilizce çeviri uygulamaları, en iyi İngilizce çeviri programları