Türkiye’de çokkültürlü eğitim çalışmaları

Çokkültürlü eğitim küreselleşen dünya ile daha çok gündeme gelen bir konu. Pek çok farklı kültürü ve öğrencilerin farklılıklarını kabul eden bu eğitim anlayışı, farklılıkları bir zenginlik olarak görüp, farklılıkların barış ve hoşgörü içinde yaşamasını hedefler.

Çokkültürlü eğitim

Çokkültürlü eğitim, farklı kültür, dil, din ve etnik arkaplanlardan gelen öğrencilerin bir arada huzur, hoşgörü ve saygı ortamı içerisinde eğitimini hedef alır. Tekdüzeciliğe ve standartlaştırmaya karşıdır. Çokkültürlü eğitim özellikle dünyanın küreselleşmesiyle paralel olarak gündeme gelmeye