Türkiye’de çokkültürlü eğitim çalışmaları

Çokkültürlü eğitim küreselleşen dünya ile daha çok gündeme gelen bir konu. Pek çok farklı kültürü ve öğrencilerin farklılıklarını kabul eden bu eğitim anlayışı, farklılıkları bir zenginlik olarak görüp, farklılıkların barış ve hoşgörü içinde yaşamasını hedefler.

Çokkültürlü eğitim sunumları

Çokkültürlü eğitim üzerine çeşitli sunumlar.  Çokkültürlü Eğitim Nedir?   Ulaş Başar Gezgin Barış Eğitimi ve Çokkültürlü Eğitim   Türkiye’deki Öğretim Üyelerinin Çokkültürlü Eğitim Üzerine Algıları ve Deneyimleri: Nitel Bir Çalışma Örneği