İçeriğe geç

akademik ingilizce kaynaklar

Akademik İngilizce genellikle yüksek öğretimde kullanılan ve günlük dilde kullanılan İngilizce’den belli açılardan farklı olan bir alt dildir. Akademik dünyada başarılı olmak için olmazsa olmazlardandır. Genellikle soyut fikir ve ifadeler üzerinden hareket eder. Akademik İngilizce daha çok yazı temellidir çünkü akademide yapılan araştırmaların yayınlanması, dergi ya da kitaba dönüşmesi büyük önem arz eder.

Akademik İngilizce hangi açılardan farklıdır?

Akademik İngilizce’de daha nesnel bir dil kullanılır, öznel ifadelerden kaçınılır.Öne sürelen yorum ve argümanlar referanslar ve verilerle desteklenir. Cümleler genellikle edilgen yapı ile kurulur. Mesela çocukların dil edinimini inceleyen bir deneyinizi anlatırken “Araştırmada 10 çocuktan veri topladım.” yerine “Araştırmada 10 çocuktan veri toplandı.” demek daha yaygın. Buna ek olarak günlük dildekinin aksine akademik İngilizce’de fii çekimleri kısaltılmaz. Mesela günlük dilde “I won’t go into details.” diyebilirken akademik İngilizce yazımında bunu uzun uzun “I will not go into details.” şeklinde belirtmeniz gerekiyor. Akademik dil günlük dile göre daha resmidir. Çok kesin ifadelerden kaçınır. Hava kararmışsa “Yağmur yağacak” değil de “Yağmur yağabilir” der. And, but gibi bağlaçları cümle başında kullanmaktan kaçınır. Her bir alanın kendine has terminolojisi vardır. Yani akademik İngilizce kullanırken çok özelleşmiş kelimeler kullanırsınız. Post modernizim dersiniz, sicim teorisi dersiniz, emperyalizm dersiniz.

Akademik İngilizce öğrenmek

Akademik İngilizce öğrenirken kelime ve dilbilgisi öğrenmenin yanı sıra dört temel beceri olan okuma, dinleme, yazma ve konuşmaya da ağırlık verilir. Sırf akademik dünyada sık geçen kelimelerden oluşturulmuş özelleşmiş kelime listeleri akademik İngilizce öğrenen öğrencilerin başucunda durur.

Akademik İngilizce sınavları

IELTS ve TOEFL akademik İngilizceyi ölçen uluslarası sınavlardır. Bu sınavlara ek olarak üniversitelerin kendi bünyelerinde gerçekleştirdikleri İngilizce yeterlilik sınavıları da var. Mesela Boğaziçi Üniversitesinde BUEPT yani Boğaziçi University English Proficiency Test var.

Akademik İngilizce ve İntihal

Son olarak da akademik İngilizce öğrenirken ve kullanırken akılda tutulması gereken önemli bir konu intihal meselesidir. İntihal kaynak belirtmeden başkasının eserini ya da ifadelerini kendininmiş gibi kullanmaya denir. Ciddi bir akademik suçtur. İntihal akademik İngilizce öğrenen ve kullanan herkesin dikkat etmesi gereken bir konudur.

Kaynaklar

  • http://mycourse.solent.ac.uk/mod/book/view.php?id=115927&chapterid=27808
  • https://en.wikipedia.org/wiki/English_for_academic_purposes
  • http://www2.open.ac.uk/students/skillsforstudy/what-is-academic-english.php