Çevirmenlik ve dünya bilgisi

Bir çevirmen için en önemli noktalardan biri geniş bir dünya bilgisine ve genel kültüre sahip olması. Sevgili hocalarımın da defalarca ifade ettiği üzere bir çevirmen günlük, haftalık, aylık ve yıllık anlamda haber ve gelişmeleri hem kendi dilinde hem de çalıştığı diğer dillerde takip ediyor olmalı. İnsanlığı ilgilendiren konulardan, uluslararası kurum ve anlaşmalardan haberdar olmalı, bunun yanısıra politika, hukuk, sağlık gibi özelleşmiş alanlarda bir birikim oluşturmalı.

Bu bağlamda bir çevirmenin ya da bu işi yapmaya niyetlenen bir kimsenin hiç olmazsa günde bir yerli bir yabancı gazete takip etmesi, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği gibi kurumlarla ilgili düzenli olarak bilgi toplaması faydasına olacaktır.

Bunu yanısıra Türkçe ve İngilizce için tam bir dil yetkinliği gerekiyor. Çevirmen çalıştığı dillere hükmedebilmeli, o dillerde istediğini istediği şekilde, farklı uzunluk ve anlam derinliklerinde anlatabilecek durumda olmalı. Bu bağlamda hem ses kontrolü hem de etkin dil kullanımı oldukça önemli. Dahası bir dilden diğer dile çalışırken, ürettiğimiz cümleler doğal olmalı, çeviri tadında olmamalı.

Aşağıda bir çevirmen için faydalı olabilecek bazı başlıklar ve linkler yer alıyor.

Human Development Research Paper Series (2009 to present)

Human Development Occasional Papers (1992-2007)

The 8 MDGs break down into 18 quantifiable targets that are measured by 48 indicators.Click here for a full list of Goals, Targets and Indicators

  • Goal 1: Eradicate extreme poverty and hunger
  • Goal 2: Achieve universal primary education
  • Goal 3: Promote gender equality and empower women
  • Goal 4: Reduce child mortality
  • Goal 5: Improve maternal health
  • Goal 6: Combat HIV/AIDS, malaria and other diseases
  • Goal 7: Ensure environmental sustainability
  • Goal 8: Develop a Global Partnership for Development

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir